naar Marker Nieuws indexpagina
Veranderingen in de zorg per 1 januari 2015
 en inspraak op beleidsplan en verordeningen
 
Vanaf 1 januari 2015 vindt een omvangrijke taakverschuiving in het sociaal domein plaats. Het sociaal (of maatschappelijk) domein is het geheel van alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen. Taken die nu door het Rijk en provincies worden vervuld, worden overgeheveld naar gemeenten.
 
Gemeente Waterland wordt hiermee verantwoordelijk voor de individuele begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben, voor de jeugdzorg en voor de sociale participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 
Beleidsplan en verordeningen
Om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren heeft de gemeente een beleidsplan geschreven voor het sociaal domein 2015-2017 met als titel “Drie transities, één perspectief”. Daarnaast heeft de gemeente twee verordeningen gemaakt op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet.
 
Het college heeft het beleidsplan voor het sociaal domein 2015-2017 en de verordeningen op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet in concept vastgesteld. Zij heeft ook besloten een inspraakprocedure van toepassing te verklaren op deze stukken.
 
Inspraak(avond)
U heeft tot en met dinsdag 23 september 2014 de gelegenheid om op de plannen te reageren. Dat kan mondeling tijdens de inspraakavond en schriftelijk, door het indienen van uw zienswijze.
 
Meer informatie over het inzien van de plannen, de inspraakavonden en het indienen van een zienswijze vindt u op de
pagina Welzijn van de Gemeente Waterland
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 4 september 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina