naar Marker Nieuws indexpagina
Onduidelijkheid over hinder bij vervanging brug Broek in Waterland
 
Medio 2015 valt er een besluit of de brug bij Broek in Waterland wordt vervangen. Wanneer de Stuurgroep van Bereikbaarheid Waterland besluit de brug te vervangen betekent dit dat er grote hinder zal zijn voor de omgeving. Geschat wordt dat de werkzaamheden circa 1 jaar gaan duren. Hoe deze dan exact vorm wordt gegeven of hoe lang een stremming duurt en voor wie deze gaat gelden is nog onduidelijk. 

De provincie streeft er naar de overlast zo veel mogelijk te beperken, extra rekening moet worden gehouden met de zeer beperkte ruimte bij de brug en het werken in een bewoonde omgeving. Een volledige reconstructie en vervanging vraagt om een goede aanpak, hiervoor zijn afspraken nodig met verschillende partijen en de betrokken gemeenten. 

De aankomende maanden werkt de provincie verschillende varianten uit voor de mogelijke vervanging, waarbij inzicht wordt verkregen welke hinder de vervanging/reconstructie met zich mee brengt. In 2015 neemt de stuurgroep een besluit over de vervanging/reconstructie, dan is in grote lijnen duidelijk welke hinder er is voor het verkeer en omwonenden.

Eventuele vervanging zou worden gedaan in de periode tussen 2016 en 2019. Afstemming met andere regionale projecten is hierbij van belang. Op de N247 tussen de A10 en Edam zijn meerdere bruggen en duikers die vanwege de restlevensduur aan vervanging toe zijn. Om de overlast voor het gemotoriseerd verkeer tot een minimum te beperken bekijken we de mogelijkheden om zoveel mogelijk werkzaamheden te bundelen. 

Het programma Bereikbaarheid Waterland heeft als doel de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio Waterland te verbeteren. Begin 2015 komt er een inloopavond waarbij er toelichting wordt gegeven over het gehele maatregelenpakket.
 
******************
 
Vervangen hefbrug Broek in Waterland
De huidige hefbrug bestaat sinds 1938. De ruimte op de brug is te krap om twee vrachtwagens of bussen elkaar goed te laten passeren. In de nieuwe situatie is het plan de hefbrug te vervangen. Met een bredere brug is er ruimte voor een aparte busstrook tot de halte ‘Dorp’.
 
Om de herindeling van de busbaan op de N247 en de herinrichting van de Eilandweg tot zijn recht te laten komen is het wenselijk dat deze busstrook doorloopt tot de bushalte ‘Dorp’. Zo hoeft de bus niet bij de kruising Eilandweg in te voegen, maar alleen bij de halte waar die meestal toch al moet stoppen voor busreizigers. Vanuit de omgeving is ook de wens geuit een veilige oversteek te creëren voor het langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers krijgen een oversteek onder de brug. 
 

Bron: Provincie Noord-Holland, vrijdag 5 september 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina