naar Marker Nieuws indexpagina
Waterland stopt met gebruik gif bij schoonhouden straten
Onkruidverwijdering door gebruik van borstels
 
Gemeente Waterland vindt het belangrijk dat de leefomgeving schoon, heel en veilig is.  Duurzaamheid is bovendien een belangrijk speerpunt van het college. Het verwijderen van onkruid op wegen en trottoirs gebeurde tot voor kort met het middel Roundup. Dat is echter geen milieuvriendelijk middel. Na een onderzoek naar alternatieven is besloten om in 2014 en 2015 over te gaan tot de inzet van borstelmachines. Deze manier van onkruidbestrijding heeft geen schadelijk gevolgen voor flora en fauna.
 
Alternatief
Portefeuillehouder Laura Bromet: “Waterland wil een duurzame gemeente worden. Daarbij past het gebruik van gif op de openbare weg natuurlijk niet. Ook ik vind het belangrijk dat stoepen en straten zo veel mogelijk vrij van onkruid zijn maar niet met behulp van chemische middelen die slecht zijn voor mens en bodem. Daarom hebben we besloten te kijken naar alternatieven. In de zomer hebben we een praktijkproef gedaan met de borstel-methode en de resultaten zijn veelbelovend ”.
 
Onderzoek
In het onderzoek naar alternatieve methodes voor onkruidbestrijding zijn verschillende mogelijkheden tegen het licht gehouden. Zo zijn de voor- en nadelen van wegbranden, verhitten en borstelen tegen elkaar afgewogen. Uiteindelijk bleek de inzet van borstels het beste aan te sluiten bij de wensen en ambities van het college.
 
Eind 2015 worden de resultaten geëvalueerd en besloten of de nieuwe manier van onkruidbestrijding wordt vervolgd.
 

Bron: Gemeente Waterland, maandag 15 september 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina