naar Marker Nieuws indexpagina
Deltaplan: proef bij Marken om overstromingen te voorkomen
Polderland Nederland heeft sinds vandaag, Prinsjesdag 2014, weer een nieuw Deltaplan. In dat plan is een overzicht gemaakt van de werkzaamheden die tot 2050 moeten gebeuren om het land te beschermen tegen overstromingen en de aanwezigheid van voldoende zoet water te garanderen.
 
Het Detalplan 2015 is onderverdeeld in zes gebieden. In al die gebieden zijn Rijkswaterstaat en de waterschappen sinds het begin van deze eeuw al aan het werk. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die zullen plaatsvinden in Noord-Holland.
  • Marken wordt een proefgebied voor 'innovatieve waterveiligheid'. Eind 2013 is er een onderzoek gestart om de alternatieven voor de eerder geplande dijkversterking in kaart te brengen. Volgens het Deltaplan is het wellicht mogelijk om 'het gewenste beschermingsniveau' rond Marken ook te bereiken door 'slimme combinaties van waterkeringen, waterrobuuste inrichting en aanvullende inspanning voor rampenbeheersing' in te zetten. Het onderzoek hiernaar is eind 2013 al begonnen.
  • In het kwelder- en wadplatengebied is extra zand nodig; aan de landzijde moet honderd kilometer waterkering worden versterkt. Extra zand in de Waddenzee zelf is tot 2100 niet nodig.
  • Aan de kust worden tot 2050 geen grote ingrepen voorzien. Wel zal er geregeld zand worden opgespoten.

Bron: RTV-NH, dinsdag 16 september 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina