naar Marker Nieuws indexpagina

Onderhoudswerkzaamheden buitentalud omringdijk Marken

 
Laatste week september wordt er aan de Zuidzijde (Kruis - Vuurtoren) gestart met het schoonmaken van het buitentalud van de omringdijk. Naar verwachting worden de werkzaamheden in december 2014 afgerond. Het schoonmaken bestaat uit het verwijderen van vegetatie op het buitentalud, zodat deze geinspecteerd kan worden en daar waar nodig het zetsteen herzet kan worden. Na het herzetten van het zetsteen wordt er nieuw split aangebracht. Op het buitentalud zal er op een aantal plekken niet worden schoongemaakt omdat dit de winterverblijven van de ringslangen zijn.
 
De Zuidkade zal toegankelijk blijven voor publiek, waarbij wel rekening gehouden moet worden met enige overlast. Om de schoonmaakwerkzaamheden ongehinderd plaats te laten vinden is het van belang dat alle aanwezige obstakels (bootjes, steigers, stoelen, etc.) niet meer aanwezig zijn. Dit voorkomt vertraging in de uitvoering en schade aan deze obstakels.
 
Het buitentalud van de Westkade (Kruis - Bukdijk) wordt tijdens de winter van 2014/2015 aangepakt en daar hoort ook het gedeelte van de haven (Hoge Dijk) bij.
 

Bron: Rijkswaterstaat, zondag 21 september 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina