naar Marker Nieuws indexpagina
Begroting gemeente Waterland weerspiegelt koers naar verandering
College Waterland zet in op leefbaar Waterland voor nu en toekomst
 
De eerste begroting van de nieuwe collegeperiode is, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, voor het jaar 2015 een sluitende begroting. Al in de eerste jaren van deze coalitieperiode wil het college een aantal veranderingen in gang zetten. In de deze begroting is daarom ook geld vrij gemaakt voor nieuw beleid.
 
Toekomstvisie
Wethouder Kes: “Bij het bepalen van de prioriteiten en programma’s speelt steeds als rode draad: Hoe geven wij Waterland door ? Doel van het college is er voor te zorgen dat ook de volgende generaties nog van Waterland in al zijn facetten kunnen genieten. Daarom zijn in deze begroting te optimistische aannames bijgesteld naar realistische. Om tot een sluitende begroting te komen zijn nieuwe prioriteiten gesteld die richting geven aan de komende vier jaar. Het college wil graag verder kijken dan de waan van de dag en de huidige collegeperiode.”
 
Uitgangspunten
Per 1 januari worden de nieuwe taken inzake sociaal domein ondergebracht bij de gemeente. Dit gaat gepaard met een door het Rijk uitgevoerde bezuinigingsronde.  Wethouder Kes: ”Zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving staat hoog op onze prioriteitenlijst. Wij realiseren ons dat het moeilijk zo niet onmogelijk zal zijn om reeds in het eerste jaar bezuinigingen door te voeren. Dit betekent dat wij de komende jaren gaan zorgen voor dezelfde kwaliteit zorg, maar tegen een lagere kostprijs. 

Daarnaast gaat het college zich richten op het stroomlijnen van procedures en processen. Dit kan enerzijds door het aangaan van efficiënte samenwerking met (mede)overheden of omliggende gemeenten. Anderzijds door de kostendekkendheid van woningbouwprojecten en leges tegen het licht te houden en daar waar nodig aan te passen. Verder wil het college inzetten op het realiseren van projecten die mede door de huidige stand van de economie zijn uitgesteld. 

De door het college gepresenteerde begroting is meerjarig sluitend. Dit betekent dat tot en met 2018 alle inkomsten en uitgaven in balans zijn. Op 6 november 2014 behandelt de gemeenteraad de begroting.
 
Begroting gemeente Waterland 2015 (3 oktober 2014) update
Begroting gemeente Waterland 2015 (25 september 2014)

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 26 september 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina