naar Marker Nieuws indexpagina
Eilandraad uiteindelijk positief over plek pinautomaat
De pinbox bij het ziekenhuis in Purmerend. Zo ongeveer komt die op Marken er ook uit te zien. Foto Holland Media Combinatie
 
In maart 2014 werd de Eilandraad door de Rabobank benaderd om te komen praten over het voornemen van de Rabobank om de huidige pinautomaat uit hun oude pand aan de Kerkbuurt te verwijderen. Als alternatief werd aangeboden om op Marken een pinbox te plaatsen zoals bijvoorbeeld bij de ingang van het Waterlandziekenhuis staat. Vanuit Beschermd Stads- en Dorpsgezicht is zo een blauw-zilveren pinbox niet echt gewenst, maar het definitief verdwijnen van een pinautomaat voor de kern Marken al helemaal niet. De Eilandraad was, gegeven deze situatie, voorstander van een plek binnen het oude gedeelte van Marken zoals bijvoorbeeld tegenover Cafeteria De Verkeerde Wereld. De pinautomaat ligt dan centraal voor inwoners en toeristen en staat dan ook nog op een redelijk sociaal veilige plek. Ook dit bleek voor Rabobank niet bespreekbaar omdat men om diverse redenen met de geldwagen niet meer de oude kern in wilde.
 
Feitelijk wilde de Rabobank alleen opties onderzoeken op en rond de algemene parkeerplaats en gaf zelf de voorkeur aan een plek ten zuiden van de bushalte van EBS, en dan direct langs het enkele busparkeervak. De Eilandraad zag dit echter niet zitten omdat dan het gevaar bestaat dat de bussen bij het parkeren wat afstand van de pinbox houden en daarmee deels op de doorgaande weg parkeren met mogelijke opstoppingen tot gevolg. Een plek op het parkeerterrein zelf wilde gemeente Waterland niet omdat dit ten koste zou gaan van parkeerplaatsen. De Eilandraad heeft nog geopperd om de pinautomaat in te bouwen in het huidige parkeerwachtershuisje en dit te combineren met openbare toiletten. In 2015 verliest dit huisje namelijk haar functie omdat er parkeerautomaten komen. Gemeente Waterland wil het huisje echter gebruiken voor de handhavers die in 2015 de parkeerwachters gaan vervangen. Uiteindelijk is daarom de voorkeur door de Eilandraad en gemeente Waterland uitgesproken om de pinbox tegen de gevel van Deen te plaatsen en dan in het huidige rozenperk ten noorden van de viskar. Gezien onderstaand krantenartikel lijkt dit nu de definitieve plek te worden hoewel de Eilandraad hier nog geen formeel bericht over heeft ontvangen.
 
******
Nieuwe pinbox naast plek van viskar op Marken

Bron: Stichting Eilandraad Marken, maandag 29 september 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina