naar Marker Nieuws indexpagina
Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
Vanaf 1 oktober nieuwe aanvraagronde herbestemming monumenten
 
Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met een cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 2,4 miljoen beschikbaar voor deze ronde van de herbestemmingsregeling. Aanvragen is mogelijk tot en met 30 november. De regeling stimuleert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde. 

Met deze subsidie kan een bijdrage worden ontvangen in een onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming van een pand. Voor haalbaarheidsonderzoeken is 1.700.000 beschikbaar. Ook voor dringende maatregelen tegen wind en water, die het te herbestemmen pand nodig heeft, kan een subsidiebedrag beschikbaar worden gesteld (in totaal 700.000).

De regeling geldt voor gebouwen die niet eenvoudig zijn her te bestemmen, zoals kerken, industriegebouwen en scholen en staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met een cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend). De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 25.000 voor haalbaarheidsonderzoeken en een maximum van 50.000 voor het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten.
 
Meer info is te vinden op cultureelerfgoed.nl
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 1 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina