naar Marker Nieuws indexpagina
Grondonderzoek zuidkade Marken
tussen de Rozewerf en de Vuurtoren
 
In opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start de firma Inpijn+Blokpoel vrijdag 3 oktober met grondonderzoek op de Zuidkade van Marken, tussen de Rozewerf en de Vuurtoren. In ongeveer anderhalve week tijd zullen tussen dijkpaal 30 en 41 in totaal 12 sonderingen en 3 mechanische boringen worden uitgevoerd.
Aanleiding voor het onderzoek is de relatief sterke zetting die op dit traject is waargenomen. De mate van zetting kan niet worden verklaard op basis van de bodemgegevens die Rijkswaterstaat momenteel tot zijn beschikking heeft. Omdat deze gegevens tevens sterk verouderd zijn is besloten om nieuw grondonderzoek uit te voeren.
 
Het grondonderzoek zal worden uitgevoerd met behulp van een zogenaamde 'minirups' (zie foto). Omdat voor de zuidkade een gewichtsbeperking geldt, zal de aannemer extra voorzichtig te werk gaan. Rijkswaterstaat en de aannemer hebben hierover afspraken gemaakt.
 
Met de resultaten van het onderzoek kan naar verwachting worden bepaald wat de oorzaak is van de zetting en of dit gevolgen heeft voor de dijk. Daarnaast zullen de nieuwe gegevens worden gebruikt in de Pilot Meerlaagsveiligheid Marken.
 

Bron: Rijkswaterstaat, woensdag 1 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina