naar Marker Nieuws indexpagina
Contractering jeugdhulp regiogemeenten een feit
 
De wethouders jeugd van de 16 gemeenten in de regio Amsterdam (waaronder Waterland) hebben vandaag hun handtekeningen gezet onder de contracten met de instellingen voor jeugdhulp. Vanaf 1 januari hebben deze gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp vanwege een decentralisatie van rijkstaken. Een wijkgerichte, nabije aanpak met één regisseur per gezin moet leiden tot efficiënte en effectieve hulp aan kinderen en jeugdigen. Wethouder Simone
Kukenheim van Amsterdam: “De decentralisatie gaat gepaard met een forse bezuiniging op het totale budget maar ik zie ook kansen. We organiseren de jeugdhulp dichterbij de mensen. Het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur is daarbij leidend.”
 
DE ZORG VOOR KINDEREN LOOPT GEWOON DOOR
In de afgelopen maanden is een gezamenlijk team van de regiogemeenten intensief bezig geweest met het sluiten van contracten voor 2015 met aanbieders van jeugdhulp. De uitdaging was om zodanig in te kopen dat professionals de zorg voor de ongeveer 15.000 hun toevertrouwde kinderen kunnen voortzetten. Constructieve gesprekrondes en de succesvolle inzet van een digitale contracteringsportal voor vrijgevestigden hebben er toe geleid dat door de regio voor 235 miljoen euro aan jeugdhulp is ingekocht bij ongeveer 40 instellingen en 120 vrijgevestigde en groepspraktijken.
“Belangrijk is dat ouders door het ruime aanbod van vrijgevestigden en groepspraktijken en de inzet van het persoonsgebonden budget keuzevrijheid houden om te bepalen waar zij de zorg voor hun kind vandaan halen. Daarnaast is door het vormen van multidisciplinaire wijkteams, onder andere bestaande uit schoolmaatschappelijk werkers, jeugdartsen en jeugd-GGZ medewerkers er een snellere signalering en doorverwijzing mogelijk naar meer specialistische zorg. De wijkteams hebben als groot voordeel dat de jeugdzorg toegankelijker wordt. De zorg is in de buurt te krijgen.”, aldus de
wethouder.
 
16 GEMEENTEN IN DE REGIO AMSTERDAM WERKEN SAMEN
De gemeenten die samenwerken in de transitie van de jeugdzorg zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. Vandaag hebben wethouders van deze gemeenten, samen met de directies van gecontracteerde instellingen, hun handtekening gezet onder de nieuwe start van de jeugdhulp in de regio.
 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 3 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina