naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeente Waterland start met controles Drank- en Horecawet
Samenwerking met Edam-Volendam voor controles Drank- en Horecawet
 
Met de wijzigingen van de Drank- en Horecawet is de verantwoordelijkheid voor de handhaving van deze wet van de Voedsel en Waren Autoriteit overgedragen naar de gemeente. Om de uitvoering van deze handhaving mogelijk te maken zijn bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) nodig. De gemeente Waterland is daarom de samenwerking aangegaan met de gemeente Edam-Volendam. Vanaf oktober 2014 zijn de boa’s uit de gemeente Edam-Volendam ook werkzaam in de gemeente Waterland.

Hoewel de boa’s namens de gemeente Waterland de controles uitvoeren, zijn ze gekleed in een uniform van de gemeente Edam-Volendam.
  
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 9 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina