naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeente Waterland onderzoekt bestuurskracht
 
Één van de voornemens uit het coalitieakkoord dat na de gemeenteraadsverkiezingen is opgesteld, is een onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Waterland. Er zijn veel ontwikkelingen en taken die op de gemeente afkomen en daarom is het ter voorbereiding op de toekomst wenselijk te onderzoeken waar de sterktes en zwaktes van de gemeente liggen. Het onderzoek is breed van opzet. Allerlei geledingen van de gemeentelijke organisatie worden betrokken bij het onderzoek en ook inwoners, maatschappelijke partners en andere gemeenten in de regio komen aan bod. Inmiddels is een opdracht voor het onderzoek verstrekt en zijn de eerste stappen in het voorbereidingsproces gezet. Begin 2015 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.
 
Onderzoeksopzet
Om tot een gedegen analyse te kunnen komen is een plan van aanpak opgesteld. In dat plan zijn de concrete onderzoeksvragen geformuleerd, de verschillende fases van het proces benoemd en de onderzoeksgroepen beschreven. Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon: “Ik vind het een goede zaak om dit bestuurskrachtonderzoek te doen. Er komt immers veel op de gemeente af. En dan is het goed om als
het ware een foto van de huidige situatie te hebben zodat we voor de toekomst gefundeerde besluiten kunnen nemen. Dat het onderzoek niet beperkt blijft tot een interne analyse maar dat ook inwoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de regiogemeenten er bij worden betrokken is vanzelfsprekend. Dat maakt het uiteindelijke plaatje sterker en completer”.
 
Uitvoering
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Price Waterhouse Coopers in samenwerking met de universiteit van Tilburg. In de tweede helft van november en in de maand december worden vooral maatschappelijke organisaties, kernraden en andere overheden bij het onderzoek betrokken. In de maand december wordt een enquête uitgezet naar een deel van de Waterlandse bevolking. De uiteindelijke resultaten worden verwacht in januari 2015.
 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 10 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina