naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwe toekomst voor toiletgebouw aan Marker haven
 
Het beheer van het douche- en toiletgebouw op Marken is al enige tijd een punt van aandacht en zorg. Gezien de recente, vroegtijdige beëindiging van een hoopvol gestarte samenwerking met een ondernemer, wil het college van Waterland graag een structurele oplossing voor het gebouw vinden. Bij een herbezinning heeft het college daarom een aantal randvoorwaarden geformuleerd. In de zoektocht naar zo’n oplossing heeft het college nu aan de Stichting Promotie Waterland gevraagd om samen met de Eilandraad Marken de mogelijkheden te onderzoeken voor het opzetten van een informatiepunt voor bezoekers, bewoners en ondernemers, conform de situatie in Monnickendam.

Wethouder Laura Bromet: “Eén van de randvoorwaarden die we hebben gesteld is dat het gebouw in de toekomst eigendom van de gemeente blijft en een maatschappelijke functie krijgt. Daarnaast dient de douche- en toiletgelegenheid behouden te blijven. Het heeft onze voorkeur om beide functies onder één beheerder te houden. Met dit in het achterhoofd is besloten in gesprek te gaan met de Stichting Promotie Waterland (SPW) over het beheer van het gebouw.” In een oriënterend gesprek met de SPW is afgesproken dat de SPW samen met de Eilandraad Marken gaat onderzoeken of het opzetten van een informatiepunt (zoals in Monnickendam) met behoud van de douche- en toiletfunctie tot de mogelijkheden behoort. De SPW heeft in dat overleg aangegeven dat niet zelfstandig te kunnen en dat daarvoor een brede deelname, bijdrage en ondersteuning van lokale vrijwilligers en belanghebbenden een absolute vereiste is. De komende maanden gaan SPW en de Eilandraad gebruiken om in gezamenlijkheid en met belanghebbenden te onderzoeken of er een structurele en breed gedragen oplossing kan worden gevonden. De SPW en de Eilandraad leggen de uitkomsten van dat onderzoek voor aan de gemeente.
 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 10 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina