naar Marker Nieuws indexpagina
Evaluatie uitvoering Wmo 2013
 
De evaluatie van de uitvoering van de Wmo over 2013 is beschikbaar. Deze jaarlijkse evaluatie is gericht op de ondersteuningsaanvragen Wmo, het verstrekken van voorzieningen en participatie bij het beleid.
 
De uitvoering van de Wmo in Waterland is in 2013 goed verlopen. Het Wmo-loket heeft 395 aanvragen binnen gekregen waaronder 39 aanvragen voor een gesprek. De meeste mensen met een Wmo voorziening zijn 75 jaar of ouder. Vervoersvoorzieningen worden het meest verstrekt, gevolgd door hulp bij het huishouden. CliŽnten maken sporadisch gebruik van het fysieke Wmo-loket. Wel is er veel telefonische contact en ook maken cliŽnten gebruik van het aanvraagformulier. De huisbezoeken worden zeer op prijs gesteld. Er is ťťn klacht binnengekomen bij het Wmo-loket. De Wmo-raad heeft in 2013 vijf adviezen uitgebracht, waaronder twee keer deelname in een regionale klankbordgroep. De adviezen hebben in meer of minder mate geleid tot aanpassing van het voorgenomen beleid.
 
De Wmo in 2014
In 2014 zetten wij de dienstverlening op het gebied van de Wmo voort zoals we in 2013 hebben gedaan. Daarnaast concentreren wij ons op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die in het kader van de decentralisaties van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld. De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, een aantal AWBZ-taken en de nieuwe Participatiewet. In 2014 bereiden we deze taken voor. 
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Zorg en Welzijn via telefoonnummer (0299) 658 585.
 
Het volledige evaluatierapport

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 16 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina