naar Marker Nieuws indexpagina
Een halve eeuw Christelijk Gemengd Koor 'Marcantat' (video)
50 jaar geleden ontstond uit een fusie van twee koren, te weten het Hervormd Kerkkoor en de gemengde zangvereniging 'De Heer is Groot', het Christelijk Gemengd Koor 'Marcantat'. 

Vlak na de fusie waren er vele strubbelingen. Sommige leden haakten af, en er was veel onenigheid over het te kiezen repertoire. Beide koren hadden zo hun eigen keuze. Er werd besloten om van elk koor enkele muziekstukken te kiezen en daarbij wat nieuwe werken te leren. Toen de leden uiteindelijk aan elkaar gewend waren, en het allemaal op zijn plaats viel kon het succes van Marcantat beginnen.

'Marcantat' betekent: 'Marken zingt'. En dat is er in de loop der jaren vaak met heel veel succes gedaan. Saamhorigheid en plezier werden de grote drijfveren achter het succes. Veel concoursen werden er met lof van de jury gewonnen. En dan werd er feest gevierd. En dat kun je aan de leden van Marcantat wel overlaten.

Het koor is nu een andere richting ingeslagen. Dat moest in de huidige tijd ook wel. De nadruk ligt nu veel meer op zelfstudie, en dus meer discipline bij het studeren. Maar dat levert prachtige dingen op. En daarvan konden de vele aanwezigen tijdens het jubileumconcert in de Patmoskerk op Marken getuige van zijn. Een werkelijk prachtige uitvoering van het Gloria van Antonio Vivaldi ontroerde vele toehoorders.

Speciale aandacht was er op deze avond ook voor de leden van Marcantat die er al die 50 jaar bij zijn geweest. Zij werden even in het zonnetje gezet. Na afloop van het concert was er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te genieten.

Marcantat is dan wel 50 jaar geworden, maar nog jong van geest wat zingen betreft.
Camera : Nico Oussoren / Interview : André Peereboom

Bron: Omroep PIM, zaterdag 18 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina