naar Marker Nieuws indexpagina
Eilandraad heeft Concept 'Visie voor Marken op de Toekomst' ingediend bij gemeente Waterland
Concept 'Visie voor Marken op de Toekomst' in PDF
 
Zoals bekend is de Stichting Eilandraad Marken, na haar doorstart begin 2012, vrij snel daarna aan de slag gegaan met de toekomstvisie voor Marken om daarmee het behoud van leefbaarheid voor de korte en langere termijn te helpen borgen. In september 2013 hebben wij daarover ingesproken bij de gemeenteraad. Daarna kreeg het toenmalige college van Burgemeester & Wethouders (B&W) via een motie de opdracht om samen met de Eilandraad Marken een Visie voor Marken op de Toekomst op te stellen.
 
Tijdens onze Openbare Vergadering op maandag 2 juni 2014 hebben wij de tussenstand gepresenteerd. Basis daarvoor waren de uitslagen van de in april dat jaar onder de Marker bevolking gehouden enquête. Nu zijn wij zo ver dat de teksten van de diverse werkgroepen gereed zijn en prioriteiten gesteld. Het gaat dan vooral om het combineren van zaken en benutten van kansen.
 
Het college van B&W, maar ook alle fractievoorzitters van de politieke partijen, van de gemeente Waterland hebben de concept visie van ons ontvangen en krijgen een maand de tijd om te reageren. Op maandag 1 december 2014 gaan wij tijdens onze Openbare Vergadering in dorpshuis 'Het Trefpunt' (aanvang 20.00 uur) de dan definitieve resultaten aan u presenteren. Indien u zich niet eerder heeft aangemeld bij één van de werkgroepen, maar u wilt toch nog van de gelegenheid gebruik maken om uw input te leveren dan kan dat. Stuur dan een e-mail naar info@eilandraad.nl en wij sturen u de Concept "Visie voor Marken op de Toekomst" toe.
Uw reactie moet dan uiterlijk vrijdag 21 november 2014 bij ons binnen zijn op hetzelfde e-mailadres.
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zondag 19 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina