naar Marker Nieuws indexpagina
Bijeenkomst voor vrijwilligers buurtbus Waterland op 28 oktober
 
Op dinsdag 28 oktober 2014 vindt de eerste bijeenkomst plaats met de mogelijke vrijwilligers van de Buurtbus Waterland. Deze eerste bijeenkomst staat in het teken van informeren en kennismaken. Voor deze bijeenkomst hebben alle vrijwilligers die zich inmiddels aangemeld hebben, reeds een uitnodiging ontvangen.
 
Wij zijn op zoek naar meer vrijwilligers!
Momenteel hebben zich inmiddels ongeveer twintig personen aangemeld om als vrijwilliger de buurtbus te besturen. Mocht u zelf interesse hebben en/of mensen kennen die hier mogelijk ook interesse in hebben, kom dan naar de informatiebijeenkomst. Iedere potentiele vrijwilliger is welkom op deze avond. De informatiebijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Waterland, Pierebaan 3 Monnickendam, om 19:00 uur en duurt tot uiterlijk 20:30 uur.
 
Aanleiding
De gemeente Waterland werkt met stadsdeel Amsterdam-Noord en het Hoogheemraadschap samen aan het zogenaamde “Gebiedsproces Waterland-oost”.  Dit gebiedsproces houdt in dat de gemeenten op een zestal thema’s bepaalde knelpunten in gezamenlijkheid willen oplossen. In het verkeersthema was één van de knelpunten het ontbreken van openbaar vervoer in het buitengebied van Waterland.
 
Buurtbus
Onderzocht is of een door vrijwilligers bestuurde buurtbus tussen de kernen in het gebied en de kernen aan de rand van het gebied kan worden ingezet. Deze buurtbus kan dan bijvoorbeeld rijden tussen kernen waar geen OV is, dan wel vanaf kernen zonder OV naar kernen met OV zodat daarop kan worden aangesloten. Een buurtbus houdt in dat de busmaatschappij de kosten van de bus voor haar rekening neemt, maar dat de bus bestuurd wordt door een team van vrijwilligers. Hiervoor is het nodig dat een voldoende grote groep aan vrijwilligers beschikbaar is om de buurtbus te kunnen besturen. De planning voor het besturen van deze bus wordt ook verzorgd door de busmaatschappij en de vrijwilligers krijgen een training voor het kunnen rijden met deze kleine bus, waarvoor een rijbewijs B voldoende is. Verwacht wordt dat een vrijwilliger gemiddeld één keer per twee weken een dienst van maximaal vier uur gaat rijden en soms een oproepdienst heeft.
 
In de gemeente Beemster loopt dit project Buurtbus succesvol.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over deze vraag en over de buurtbus in het algemeen kunt u terecht bij de heer N. Zwaag, bereikbaar via:n.zwaag@waterland.nl of (0299) 658 632. 
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 22 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina