naar Marker Nieuws indexpagina
Kledinginzameling Mensen in Nood 2014
Nog even een herinnering aan de kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 25 oktober aanstaande. Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen. Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en schoeisel met de veters  of een touwtje aan elkaar vastknopen in verband met bijeen blijven?
Wanneer er om 11.45 uur  nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen.
Wilt u in dat geval zo snel mogelijk  ( 06 50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de vrachtwagen op het parkeerterrein  brengen? De vrachtwagen rijdt om 12.00 uur weg naar Den Bosch.
 
Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!! 
Vooral mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben.
Het kost u maar een uurtje,  omdat de klus meestal in die tijd is geklaard, en voor de chauffeurs is het heel fijn als ze voldoende lopers hebben om alles op te halen langs de deuren. 
De afgelopen  jaren hadden  we  een  aantal  jongeren  uit  het  voortgezet onderwijs die meehielpen in hun uren voor maatschappelijke stage.  Daar  waren  we  heel  blij  mee,  en we hopen dat zij ook dit jaar weer van de  partij zijn!!!  Mogen we weer op jullie  rekenen?
 
We hopen dus dat er weer veel mensen voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken.
Bovendien is het nog gezellig ook, want voor en na de ophaalactie staan de koffie en koek klaar in de DVS duivenkantine!!!   Wie meehelpen wil:  tussen 09.50 en 10.00 uur verwachten we jullie in de Duivenkantine.
 
Behalve voor Noodhulp gebruikt Mensen in Nood de kledingactie ook om projecten te financieren. Met de opbrengst van 15 zakken kleding kan men bijvoorbeeld al één kind een jaar lang huisvesten, kleding, voeding, medische zorg en onderwijs aanbieden. Dit jaar is er veel aandacht voor bijvoorbeeld Kenia, waar periodes van droogte tegenwoordig steeds vaker voorkomen door de klimaatverandering . Diverse activiteiten worden daar in verschillende stadia van droogte uitgevoerd. Zo worden mensen getraind in het verbouwen van andere gewassen die beter bestand zijn tegen de droogte. Ook zorgt Mensen in Nood (tegenwoordig: Sams Kledingactie van Cordaid ) samen met nomaden voor nieuwe waterputten en aanleg van waterreservoirs.  Zo wordt het water dichter bij de huishoudens gebracht en zijn ze zeker van water, ook in droge perioden.  Als de droogte zich aankondigt, nemen de mensen voorzorgsmaatregelen,  bijvoorbeeld door de aanleg van wateropslagplaatsen.  Op het toppunt van droogte,   als er niet genoeg water is voor mens en dier,   wordt een deel van het vee geslacht.  Zo brengt het nog geld op en blijft er voor de overblijvers voldoende water beschikbaar.
Mensen in Nood (Cordaid) richt zich dus op een preventieve aanpak in gebieden die door droogte worden bedreigd.  Samen met de getroffen nomaden wordt er gewerkt aan ‘droogte cyclus management’,  zoals dat in vakjargon  heet.   Als mensen minder kwetsbaar zijn, als zij voor hun levensonderhoud minder afhankelijk zijn van het klimaat, bijvoorbeeld doordat ze andere inkomsten   of  waterreserves hebben, dan kunnen ze de droge periodes beter doorstaan.  En daardoor hoeft  droogte niet meer altijd tot een ramp te leiden.
 
Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op
www.samskledingactie.nl.
 
Graag tot zaterdag 25 oktober aanstaande,
Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Bron: Eef Visser, donderdag 23 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina