naar Marker Nieuws indexpagina

Speeltuin op Marken is klaar voor de winter !

In dit doelgebied mag de komende maanden (t/m april 2015) niet gevoetbald worden
 
Afgelopen zaterdag 25 oktober 2014 heeft de 2e speeltuinwerkdag van dit jaar plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken om de speeltuin klaar te maken voor de winter.
Diverse (snoei-/opruim)werkzaamheden zijn met de hulp van een handvol vrijwilligers uitgevoerd. Dank daarvoor!
 
De grootste actie was het omspitten, aanvullen, egaliseren en inzaaien van de doelgebieden van het trapveldje. We hopen dat deze doelgebieden in het voorjaar weer voorzien zijn van gras.
 
Een oproep aan alle kinderen van Marken!
Willen jullie de komende maanden (t/m april 2015) niet voetballen in deze doelgebieden.
Alvast bedankt.
 

Bron: Pieter de Groot, maandag 27 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina