naar Marker Nieuws indexpagina
Kledingactie Mensen in Nood 2014
 
 Een aanhanger met bijna 4 ton aan  kleding was de opbrengst van de kledingactie voor 'Mensen in Nood' op Marken.  Alle mensen die hieraan bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie willen we heel hartelijk bedanken. 
Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging D.V.S. die de kantine weer ter beschikking stelde voor de kledingactie.  Dankzij hun medewerking hadden we weer  een prima actiecentrum.
 
Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd,  energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen.  We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van de opgekomen vrijwilligers. 
Dank aan jullie allen!!!!!
 
Ook het weer hielp in deze oktobermaand goed mee. Dankzij de inzet van al die vrijwilligers was een groot karwei toch weer snel geklaard.
Zoals al eerder gemeld, gaat de opbrengst van de ingezamelde kleding dit najaar met name naar kwetsbare mensen die in hun bestaan door droogte als gevolg van klimaatverandering worden bedreigd.
 
Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op
 
www.samskledingactie.nl
 
Wat ons betreft: GRAAG TOT VOLGEND JAAR.
 
                                                                      Nelie Springer-Zeeman
                                                                      Eef Visser      
 

Bron: Eef Visser, woensdag 29 oktober 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina