naar Marker Nieuws indexpagina
Bestuurskrachtonderzoek Waterland verloopt voorspoedig
 
Het onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente is flink gevorderd. Het interne onderzoek is achter de rug en op dit moment bevindt het externe onderzoek zich in de afrondende fase. De laatste stap in de externe analyse volgt op 10 en 11 december 2014. Op die data vinden er nog twee ronde tafel gesprekken plaats. Bij die gesprekken komen thema´s als een “toekomstvisie in relatie tot zelfstandigheid en samenwerking” en de “democratische invloed op gemeenschappelijke regelingen” aan de orde. Hierna buigt een visitatiecommissie zich over de verzamelde informatie en kan vervolgens de rapportage worden afgerond.
 
Proces
Nadat de voorbereidingen waren getroffen ging in oktober de eerste fase van start. Daarbij ging het om een interne analyse ofwel de zelfevaluatie. Vervolgens volgde het externe onderzoek. Dit gedeelte bestaat uit verschillende stappen. Zo is een vragenlijst naar 1.500 willekeurig gekozen inwoners en 268 andere relaties gestuurd met het verzoek om een oordeel over de gemeente te geven. Tevens hebben er in deze fase workshops en interviews plaatsgevonden met allerlei groepen uit de Waterlandse samenleving. De rondetafelgesprekken van 10 en 11 december vormen de afsluiting van de externe analyse.
Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon is tevreden over het voorspoedige verloop van het onderzoek.  “Het is een breed opgezet onderzoek dat ook nog in een vrij korte periode plaatsvindt. Ondanks deze krappe planning liggen we goed op schema. Ik ben blij dat ondertussen duidelijk is dat ruim voldoende vragenlijsten zijn ingevuld om te kunnen spreken van een representatief onderzoek. Ook de workshops en de interviews zijn heel goed verlopen Al deze informatie is bijzonder waardevol en dient als bouwsteen voor de rapportage. Ik wil iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan het onderzoek hartelijk bedanken!”

De uiteindelijke resultaten worden naar verwachting half februari 2015 gepresenteerd.
 

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 9 december 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina