naar Marker Nieuws indexpagina
Zorgvorm: Begeleiding
 
Nieuwe aanvragen
Een van de taken die per 1 januari 2015 naar de gemeente komen is het in behandeling nemen van verzoeken om de zorgvorm “begeleiding”. Tot eind 2014 viel dit qua vergoeding onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Wilt u een  verzoek  om begeleiding indienen, dan kunt u gebruik maken van het Wmo-aanmeldformulier dat beschikbaar is via de website van de gemeente. Uiteraard kunt u dit formulier ook bij ons opvragen. Belt u hiervoor naar ons Klant Contact Centrum (0299) 658 585.
 
Verlenging indicatie
Sommigen van u hebben van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een Awbz-indicatie (verwijzing) voor begeleiding toegewezen gekregen die doorloopt tot in 2015. Heeft u een dergelijke indicatie en verwacht u deze ondersteuning na de einddatum nog steeds nodig te hebben? Dan is het volgende van belang:
 
1) Heeft u een verwijzing met een einddatum die valt vóór 15 februari 2015? Dan moet u zes weken vóór die einddatum de verlenging van de indicatie nog aanvragen bij het CIZ.
 
2) Heeft u een verwijzing die afloopt op of ná 15 februari 2015? Dan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat doet u via het Wmo-aanmeldformulier. Voor het nemen van een besluit op uw aanmelding, heeft de gemeente maximaal acht weken.
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 11 december 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina