naar Marker Nieuws indexpagina
Voorlichtingsavond voor Marker opzitters zeer goed bezocht
 
Vele opzitters, ouders en belangstellenden op Marken hebben de voorlichting / demonstratie  avond voor het traditionele ‘opzitten’ op sportcomplex ‘Nooitgedacht’ bezocht. Meer dan 85% van de opzittende jeugd was aanwezig. Opzitters zijn jongeren die kerst en oud en nieuw vieren in een aangeklede garagebox.
 
De avond werd geopend door Jan Peereboom, één van de zeven leden van de werkgroep ‘opzitten’.  Vervolgens gaf Peereboom het woord aan Jacob Kes, aanwezig als wethouder van de gemeente Waterland.  Kes deelde de aanwezigen mede, dat ook hij heeft opgezeten en wenste alle opzitters een veilige en plezierige periode toe.
 
Na Kes kreeg Esther Teunen de microfoon. Ester is preventie medewerker bij ‘Brijder Jeugd'. Een instelling die informatie geeft over diverse verslavingen. Teunen gaf middels een powerpoint presentatie informatie over diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het ‘proces van gebruik tot verslaving’ en ‘jeugd en alcohol’.
 
Na Teunen kwam Jan Peereboom weer aan het woord. Hij benadrukte nog eens een aantal regels die nageleefd moeten worden, zoals bijvoorbeeld verboden te roken en geen open vuur in de box.  Ook dient elke box te beschikken over een brandblusser en een zaklantaarn,  De opzitters worden ook gecontroleerd door de werkgroep. Sociale controle is deze periode ook heel belangrijk, zodat de opzitters elkaar moeten aanspreken op zaken die niet kunnen.
 
Na Peereboom kwam Sijmon Zondervan van brandweer Marken naar voren.  Hij sprak over de veiligheidsafspraken en wat te doen bij brand en/of een noodgeval. Ook werd een filmpje vertoond hoe snel een brand zich uitbreid. Hij wenste als laatste iedereen een veilig opzitten toe.
 
Vervolgens ging de gehele groep naar buiten. Daar werd begonnen met praktijkoefeningen. De opzitters mochten een brand blussen met een Co2- en een sproeischuim blusser. In de opzit ruimte mogen ze alleen een sproeischuim blusser gebruiken. Deze sproeischuim blusser dienen de opzitters af te nemen van de werkgroep.
 
De wettelijke vertegenwoordigers van alle opzitters dienen een verklaring te ondertekenen, waarbij wordt verklaart dat de eigenaar van de opzitruimte en de werkgroep ‘opzitten’ Marken niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 
Na afloop ging een ieder huiswaarts en wenste de Brandweer alle opzitters veel plezier en een veilige opzitperiode toe.
 
Jan Peereboom opende de avond  
Jacob Kes Ester Teunen
Sijmon Zondervan van brandweer Marken  

Bron: PepProductions, maandag 15 december 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina