naar Marker Nieuws indexpagina
Zonnepanelen zonder legeskosten
 

Inwoners van Waterland die in beschermd stads- of dorpsgezicht wonen, kunnen vanaf deze maand goedkoper zonnepanelen plaatsen. Gisteren nam de gemeenteraad een amendement van GroenLinks en VVD aan om voor deze groep de leges kwijt te schelden.

 Voor het plaatsen van zonnepanelen is geen vergunning nodig, tenzij je huis valt onder beschermd stads- of dorpsgezicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor iedereen op Marken, in de binnenstad van Monnickendam of in Broek. Dit om te voorkomen dat de cultuurhistorische waarde van huizen niet aangetast wordt. Deze bewoners moeten eerst toestemming vragen aan de gemeente. Daarvoor betalen ze leges, voor bijvoorbeeld vooroverleg, welstandtoets, bouwactiviteiten.

 In 2011 en 2012 voorzag de subsidieverordening Duurzame Energie in een subsidie ter hoogte van de verschuldigde leges. Deze verordening geldt niet meer. Om zonnepanelen ook voor deze groep financieel aantrekkelijk te maken, namen GroenLinks en VVD het initiatief tot vrijstelling van deze leges.

 Het amendement op de belastingverordening haalde een meerderheid in de gemeenteraad van 18 december. Vanaf deze maand (met terugwerkende kracht vanaf 1 december) betalen bewoners in beschermd stads- en dorpsgezicht daarom geen leges meer bij de aanvraag van zonnepanelen.

 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 19 december 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina