naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeente verzuimd plastic afval af te voeren
  Momenteel is de plastic inzamelbak bij Deen supermarkt overvol, letterlijk hangen alle zakken naast de plastic container. Deze kunnen voor flinke overlast gaan zorgen, wanneer er een wind op zal steken. Ook in de 'boxentijd' is het een enorme last voor de opzitters. Wanneer de zakken kapot waaien, zal de inhoud zich over het hele parkeerterrein verspreiden.

Niet alleen op Marken is sprake van overvolle plasticcontainer, ook de container bij 't Spil barst de plastic container letterlijk uit z'n voegen.

Wanneer u nog plastic wil wegbrengen, wacht dan af tot de container is geleegd. Dit om meer overlast te voorkomen.

 
Foto: Linda Kaspers

Bron: Mijn Producties, vrijdag, 26 december 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina