naar Marker Nieuws indexpagina
Burger(s)prijs Waterland voor Omroep PIM
V.l.n.r. : Williejan Buter, Jeroen Kistemaker, Johanna Mensen en Luzette Wagenaar-Kroon
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Waterland op maandag 5 januari 2015 is de “Burger(s)prijs” 2014 uitgereikt. De prijs is gewonnen door Omroep PIM uit Monnickendam.
 
Motivatie toekenning prijs 
Omroep PIM (Publieke Innovatieve Mediadienst) is in 2012 gestart en vernoemd naar haar oprichter Pim Mensen. Sinds 2013 heeft Omroep PIM op grond van de Mediawet de status van lokale publieke omroep. Die status vervullen zij met verve! In de korte tijd van hun bestaan is Omroep PIM niet meer weg te denken uit gemeente Waterland. De enthousiaste groep vrijwilligers is bij tal van, zo niet alle, lokale activiteiten aanwezig om daar verslag van te doen. Ook verzorgt Omroep PIM de uitzendingen van de vergaderingen van de gemeenteraad van Waterland. Dat gebeurt op een manier die het niveau van “goede amateurs” inmiddels ruim is ontstegen. De vrijwilligers zijn als het ware professionals geworden en hun enorme tijdsinzet mag zeker bewonderenswaardig genoemd worden Complimenten voor de vrijwilligers van Omroep PIM zijn daarom zeer op zijn plaats en vandaar dat zij de terechte winnaar zijn van de Burger(s)prijs 2014 van de gemeente Waterland.
 
Burger(s)prijs 
Jaarlijks reikt de gemeente Waterland de Burger(s)prijs uit. Met de Burger(s)prijs wordt een persoon of groep personen onderscheiden voor hun belangeloze inzet voor de Waterlandse gemeenschap. De prijs bestaat uit een uniek kunstwerk van een beeldend kunstenaar uit de gemeente. Dit jaar is dat een keramisch kunstwerk getiteld “Waterlands licht” van Mevrouw Elize van Sonderen uit Monnickendam.
 
Er waren vijf genomineerden. De andere genomineerden waren:
 • Stichting Eilandraad Marken
 • Bestuur Dorpshuis Uitdam
 • Nard Jansen uit Monnickendam
 • Eric Blauwboer uit Ilpendam

Prijs Ondernemer van het Jaar uitgereikt

V.l.n.r. : Wethouder Jean van der Hoeven, Bas van Baarsen en Kees Huiberts en echtgenote
Maandag 5 januari 2015 is tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Waterland de ondernemersprijs uitgereikt. Als “ondernemer van het jaar” is Huiberts BV uit Katwoude onderscheiden.
 
Motivatie toekenning prijs
Aannemings-en Machineverhuurbedrijf Huiberts BV is in 1960 opgericht en gevestigd in Katwoude. In de loop der jaren is het bedrijf gestaag gegroeid en biedt het werkgelegenheid aan een flink aantal mensen uit Waterland. De werkzaamheden bestaan uit de aanneming van en machineverhuur voor grondwerk, schoeiing-, bagger-en cultuurtechnisch werk. Innovatie wordt daarbij zeker niet geschuwd. Zo past het bedrijf KLIC digitaal toe en wordt een nieuwe manier van bermen opknappen gehanteerd. Ook wat
milieueisen betreft is Huiberts BV een modern bedrijf. Daarnaast is Huiberts BV een erkend leerbedrijf en wordt in het sociale vlak bijgedragen aan de Waterlandse gemeenschap in de vorm van sponsoring van kleine en grote clubs en doelen.
 
Ondernemersprijs
Vanaf 2012 reikt de Ondernemersvereniging Waterland de prijs voor “Ondernemer van het jaar” uit. De ondernemersprijs is een onderscheiding voor een geleverde prestatie of een genomen initiatief dat in het belang is van:
 
-de gemeente Waterland (ambassadeur) 
-het bedrijfsleven in de gemeente Waterland (stimulering bedrijfsleven/milieu) 
-de inwoners in de gemeente Waterland (werkgelegenheid/sociale betrokkenheid) 
-innovatief werken (ontwikkeling producten/maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 
De prijs bestaat uit een door kunstenaar Malisca Muller uit Monnickendam gemaakt object en een cheque ter waarde van € 250,--die besteed moet worden aan een Waterlands(e) initiatief of activiteit.
 
Proces 
Het bepalen van de winnaar van de Ondernemersprijs verloopt via een vaste procedure. Er wordt een aantal bedrijven genomineerd waarop via de website van de OVW gestemd kan worden. Daarnaast worden de genomineerde bedrijven door de jury bezocht. Op basis van het aantal verkregen stemmen en de beoordeling van het bedrijfsbezoek wordt uiteindelijk bepaald wie de winnaar is.
 
Er waren vier genomineerden. De andere genomineerden waren:
 • ABK Sanering Waterland uit Broek in Waterland
 • Kinderboetiek Sanny uit Monnickendam
 • Electrotechnisch Bureau Ronday uit Monnickendam.
 Jury 
De jury is dit jaar iets anders samengesteld. De juryleden waren:
 • Jean van der Hoeven (Portefeuillehouder
 • Economische Zaken gemeente Waterland)
 • Bas van Baarsen (Voorzitter Ondernemersvereniging Waterland)
 • Peter Kok (Secretaris Ondernemersvereniging Waterland),
 • Raymond Weijgertse (Directeur Bernhard Nieuwentijt College)
 • mevrouw Els Gutter (Bakkerij Kees Gutter en winnaar vorig jaar)

Bron: PepProductions, maandag 5 januari 2015

naar Marker Nieuws indexpagina