naar Marker Nieuws indexpagina
CDA Waterland: stimulering zonnepanelen beschermd stads- en dorpsgezichten
De zonnepanelen op dorpshuis 'Het Trefpunt' op Marken
 
Donderdagavond 26 maart 2015 is in de gemeenteraad van Waterland unaniem een initiatiefvoorstel van het CDA aangenomen inzake vrijstelling van leges voor het plaatsen van zonnepanelen binnen stads- en dorpsgezichten. Zie onderstaande bericht.
 
 
Buiten het beschermd stads- en dorpsgezicht is in beginsel geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Indien echter zonnepanelen geplaatst worden binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht is wel sprake van een vergunningplicht. Op grond van de legesverordening is daardoor ook leges verschuldigd voor bijvoorbeeld vooroverleg, welstandstoets en bouwactiviteiten. Deze leges kunnen dermate hoog zijn dat ze de aantrekkelijkheid van zonnepanelen aanzienlijk verminderen. Voor het jaar 2011 en 2012 was in de Subsidieverordening duurzame energie gemeente Waterland 2011 een subsidiemogelijkheid opgenomen ter hoogte van de verschuldigde leges. Deze subsidiemogelijkheid is per 1 januari 2013 komen te vervallen.
 
  De gemeenteraad van Waterland heeft een initiatiefvoorstel van het CDA Waterland aangenomen, waardoor betaalde leges voor het plaatsen van zonnepanelen binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht worden kwijtgescholden. Hierdoor kunnen (rechts)personen die vanaf 1 januari 2013 leges voor het plaatsen van zonnepanelen binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht leges hebben betaald deze leges terugvorderen. Deze regeling geldt ook voor toekomstige vergunningen voor het plaatsen van zonnepanelen binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht. Onder andere de Sportvereniging Marken en het dorpshuis 'Het Trefpunt' kunnen de betaalde leges terugvorderen.
 

Bron: CDA Waterland, vrijdag 27 maart 2015

naar Marker Nieuws indexpagina