naar Marker Nieuws indexpagina
Verkeershinder door nieuwe beschoeiingen havensloot Marken
 
Er wordt vanaf maandag 28 september 2015 (week 40) door de firma Van Geemen gestart met het vervangen van beschoeiingen rondom de haven (Havensloot) op Marken  in opdracht van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden duren ongeveer tien weken.
 
Van Geemen start de werkzaamheden aan de 'Noordzijde' ofwel ter hoogte van 'SiberiŰ'.
 
De gemeente Waterland verzoekt een iedereen rekening te houden met enige verkeershinder rond dit gebied. Van Geemen stelt alles in werk om de overlast te beperken. De directe omwonenden werden via een brief extra ge´nformeerd.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met opdrachtnemer Van Geemen op ( (0299) 640 625.
 
Tekening van de te vervangen beschoeiingen Tekening van de aanvoer route

Bron: Gemeente Waterland / Van Geemen, vrijdag 25 september 2015

naar Marker Nieuws indexpagina