naar Marker Nieuws indexpagina   /   naar Fotoboek
Eef & Nelie vieren met vrijwilligers 40 jaar ‘Mensen in Nood’ op Marken
 
De kledingactie ‘Mensen in Nood’ werd afgelopen zaterdag voor de veertigste keer georganiseerd op Marken.  Met vele vrijwilligers wordt er in twee uurtjes vier ton aan kleding opgehaald op Marken voor een goed doel van Mensen in Nood. Dit jaar was dit doel de mensen in Bangladesh die slachtoffer worden van natuurrampen.
 
Rond de klok van tien verzamelden de vrijwilligers  zich in het onderkomen van de duivenvereniging ‘Door Vriendschap Sterk’ aan de Boxenring. De vrachtwagen waarmee de kleding  wordt meegenomen naar de landelijke verzamellocatie in Den Bosch,  was toen ook reeds gearriveerd.
 
De ochtend werd feestelijk geopend met koffie en een Marker taartje voor alle medewerkers. Vervolgens sprak Eef Visser de aanwezigen toe. Zij verwelkomde als eerste Jan Trum, van ‘Sam’s Kledingactie’,  op Marken beter bekend als ‘Mensen in Nood’. Eef memoreerde hoe alles was begonnen met Trijntje Appel, Jannie Visser en haar zelf. De eerste jaren was Kets 7 (1976-1990) het onderkomen van de actie, wat later het duivenlokaal werd (1991-heden). Trijntje Appel werd in 1990 vervangen door Nelie Springer. Jannie Visser moest stoppen in 1980, omdat ze verhuisde naar Amstelveen.
 
Eef bedankte alvast de vele vrijwilligers voor hun inzet en natuurlijk de duivenvereniging voor het belangeloos beschikbaar stellen van de ruimte voor de jaarlijkse actie. Na deze opening kon het ophalen van de kleding beginnen. De kleding was door de inwoners van Marken in vuilniszakken gestopt en langs hun woning neergezet. Het ophalen gebeurde middels auto’s met aanhangers en busjes, die de opgehaalde kleding naar de vrachtwagen op de bussenparkeerplaats brachten.
 
Rond de klok van half één reed de vrachtwagen richting Den Bosch met ruim vier ton aan kleding.
 
  De kleding was door de inwoners van Marken in vuilniszakken gestopt en langs hun woning neergezet  
  Nog een lege vrachtwagen  
    Interview voor Omroep PIM

Jan Trum en Eef Visser

    Trijntje Appel
    Ook de jeugd hielp mee

Bron: PepProductions, zondag 25 oktober 2015

naar Marker Nieuws indexpagina   /   naar Fotoboek