naar Marker Nieuws indexpagina
Marken na aanschaf van twee extra AED’s een stuk ‘Hartsafer’
V.l.n.r. : mevrouw Zeeman-de Groot geflankeerd door twee bestuursleden van de Stichting, Hette Teerhuis-de Wit en Neel Huurman-Zeeman.
Op de achtergrond de nieuwe AED
 
Onder de muzikale klanken van de ‘Voor Anker Band’ werd bij seniorencomplex ‘Voor Anker’ vrijdagmorgen een Automatische Externe Defibrillator (AED) onthuld. De onthulling werd verricht door mevrouw Jannetje Zeeman-de Groot, zij is de weduwe van Hein Zeeman, één van de grondleggers van de beheerder van de AED’s, de Stichting AED Marken-Uitdam. Marken is hierdoor weer een stuk ‘hartsafer’ geworden.
 
Na afloop van de ceremonie werd er onder het genot van een kopje koffie, uitvoerig uitleg gegeven wat reanimatie is, hoe te handelen in geval van nood en wat er van de bewoners van het seniorencomplex verwacht wordt.
 
In februari 2007 werd de Stichting AED Marken-Uitdam opgericht, met als doel het beheer en in tact houden van de AED’s op Marken en in Uitdam.
 
De Stichting begon in 2007 met vijf AED’s, vier op Marken en één in Uitdam.
 
Afgelopen tijd heeft de Stichting twee nieuwe AED’s aangeschaft te weten:
  • in de hal van dorpshuis ‘Het Trefpunt’, Kerkbuurt 90 (100% gefinancierd uit eigen middelen)
  • bij seniorencomplex ‘Voor Anker’ mede gerealiseerd door een financiële bijdrage van € 1.000,= van de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW). De Stichting was zeer verheugd met deze bijdrage, uit opbrengst van de windmolens in De Nes.
Door de komst van deze twee AED’s is het totaal aantal AED’s op Marken gekomen op acht. De locaties van de AED’s zijn:
  • Op de trap bij de huisartsenpraktijk
  • Op de Haven, nabij het kantoor van de havenmeester
  • Grotewerf, nabij het bruggetje
  • Minneweg 25, aan het huis van Hette en Klaas Teerhuis
  • Dorpshuis Het Trefpunt, in de hal
  • Hoogkamplaan, nabij toegangsdeur appartementencomplex Voor Anker
  • Voetbalveld, in de kantine (eigendom van Sportvereniging Marken)
  • Parkeerterrein, in de winkel van Deen (eigendom van Deen Supermarkten)
 
Deze laatste twee AED’s mogen ook worden ingezet door de vrijwilligers van de Stichting, als er een geval van nood is. Door de acht AED’s op Marken is het voor de vrijwilligers mogelijk, in geval van hart- of circulatiestilstand, om binnen zes minuten na alarmering van ( 112 ter plaatse te kunnen zijn.
 
Voor de onthulling hing de Marker vlag over de AED  
Uiteraard was de 'huisband' aanwezig, de 'Voor Anker Band'  
  Jannetje Zeeman-de Groot onthuld de AED
  Daar hangt de AED.........
foto's : Barbara Teerhuis

Bron: PepProductions, vrijdag 27 november 2015

naar Marker Nieuws indexpagina