naar Marker Nieuws indexpagina
De vergeten watersnoodramp van 1916
 
In het officiële verslag over de watersnoodramp van 1916, waarbij in de nacht van 13 op 14 januari een groot gedeelte van Noord-Holland overstroomde, is Marken slechts een voetnoot. Op Marken waren overstromingen nu eenmaal geen uitzondering. Maar bij deze overstroming lieten 16 mensen het leven en zagen enkele bewoners hun huis letterlijk in het water verdwijnen. Dit was ook voor Marken zeer uitzonderlijk. Daarom wordt op 14 januari 2016 op Marken een monument voor alle slachtoffers onthuld.
 
'Deze vergeten watersnoodramp heeft wel de doorslag gegeven voor het afsluiten van de Zuiderzee', zegt Jan Schild, ‘onbezoldigd historicus’ van het eiland Marken en auteur van het onlangs verschenen boek 'Leven met het water. Hoog water op Marken, de watersnood van 1916 en andere overstromingen’. 'De bewoners van Marken waren ingesteld op hoog water. In hun woningen op terpen of palen, 1.70 meter boven NAP, hielden ze meestal wel droge voeten. Maar in 1916 waren de omstandigheden zo extreem, dat het water tot bijna 4 meter boven het maaiveld werd opgestuwd met alle rampzalige gevolgen van dien. Er waren nooit eerder zoveel slachtoffers op Marken.'
 
Dijk blijft van levensbelang
Sinds de aanleg van de Afsluitdijk en de Houtribdijk heeft Marken niet meer te lijden van het water en zijn extreme situaties als in 1916 niet meer aan de orde. Maar Marken moet wel voorbereid zijn op een eventuele overstroming, en dus blijft een goede dijk van levensbelang. 'De dijk van nu is net zo hoog als die in 1916 en voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnormen', vertelt Schild. 'Bovendien zijn er inmiddels huizen op het maaiveld gebouwd, een halve meter onder NAP. Die zijn nu niet bestand tegen een overstroming.'
 
Herdenkingsbijeenkomst en monument
Op 14 januari 2016 wordt de watersnood van 1916 herdacht. Minister Schultz van Hagen zal bij de haveningang van Marken een speciaal hiervoor ontworpen monument onthullen. Voorafgaand aan de onthulling vindt een officiële bijeenkomst plaats voor genodigden.
 

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 8 december 2015

naar Marker Nieuws indexpagina