naar Marker Nieuws indexpagina
Gedeputeerde Elisabeth Post inspecteert N 518
Het gezelschap voor het gemeentehuis van Waterland waar werd verzameld
Op vrijdag 11 december 2015 heeft gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland met twee van haar ambtenaren de N 518 bezocht. Hiermee gaf zij gehoor aan de uitnodiging van de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad). Zij is door de Eilandraad meegenomen langs alle cruciale punten waarbij de voor- en nadelen van de voorgenomen aanpassingen zijn besproken. Bij de Peereboom-boerderij werd bijvoorbeeld gewezen op de optie om hier, net als bij de Nes-bocht, een bord met een lagere adviessnelheid neer te zetten. Verder werd gewezen op het huidige gladde asfalt dat naar verwachting niet meer aan de stroefheidseisen voldoet. Of de duvel er mee speelde raakte op die plek tijdens het bezoek een auto van de weg. Daarmee werd de noodzaak voor de voorgestelde aanpassingen nog eens extra onderstreept.  
 
Het helemaal 60 km/uur maken van de N 518 tussen Monnickendam en de afslag Uitdam en het toevoegen van diverse drempels is de Eilandraad echter geen voorstander van. Dit vanwege hulpdiensten, lijnbussen, toename van onverantwoorde inhaalmanoeuvres en het feit dat de voorgenomen weginrichting niet past bij de snelheidsbeperking. Wat betreft deze meest heikele punten zal de gedeputeerde dit net voor of net na het kerstreces in een regulier overleg bespreken met haar ambtenaren. Dan komen uiteraard ook alle andere verbeterpunten voor de N 518 aan de orde waar we nog van mening verschillen. Uiterlijk januari 2016 besluit de gedeputeerde definitief over de wijze van herinrichting van de N 518 waarna er medio februari 2016 een inloopavond in dorpshuis 'Het Trefpunt' zal worden georganiseerd.
Uitleg door Jaap Boes (Eilandraad) aan Elisabeth Post Uitleg door Jaap Boes (Eilandraad) aan Elisabeth Post
Auto uit de bocht 'gevlogen' nabij de Peereboom-boerderij Auto in de sloot; géén lichamelijk letsel
Jaap Boes (Eilandraad) in gesprek met de politie Jaap Boes (Eilandraad) in gesprek met de politie
Foto's : Pieter Pereboom (Pep)

Bron: Stichting Eilandraad Marken, vrijdag 11 december 2015

naar Marker Nieuws indexpagina