naar Marker Nieuws indexpagina
S.V. Marken houdt richtlijnen KNVB aan inzake kunstgras
 
In de media wordt er al enige tijd aandacht aan besteed: de eventuele gevolgen en gezondheidsrisico’s van kunstgras en met name de rubbers die verwerkt worden in het kunstgras (rubbergranulaat). Naar aanleiding van deze berichten is er ook binnen onze vereniging onrust ontstaan of het spelen op kunstgras wel gezond is.
 
Het bestuur van SV Marken houdt de berichtgevingen over dit onderwerp nauwlettend in de gaten en heeft hierover contact met de KNVB en de Gemeente Waterland. Woensdagmiddag heeft onze voorzitter Jan Peereboom, samen met de andere verenigingen van Waterland (SDOB, Ilpendam en Monnickendam) en de Gemeente Waterland overleg gehad over de actuele ontwikkelingen rondom kunstgras. Alle besturen van de verenigingen hebben hun bezorgdheid uitgesproken en deze zorgen worden door de gemeente gedeeld. De gemeente heeft aangegeven dat zij de richtlijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) volgt en de resultaten van het onderzoek afwacht dat komende tijd wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 
De KNVB publiceert ook de nodige informatie over dit onderwerp op hun website. Lees hier bijvoorbeeld een bericht met vragen en antwoorden over het kunstgras en de eventuele gezondheidsrisico’s.
 
Tijdens de bestuursvergadering woensdagavond 12 oktober heeft het bestuur afgesproken de richtlijnen van de KNVB aan te houden. De KNVB stelt dat er op dit moment geen reden is om niet op kunstgras te spelen. Clubs die kunnen en willen uitwijken naar een ander veld mogen dit doen, maar er is geen reden om wedstrijden af te gelasten. De KNVB raadt het clubs dan ook niet aan om op de zaken vooruit te lopen. Net als de verenigingen en de gemeente, wil ook de KNVB zo snel mogelijk af van de onzekerheid die er op dit moment heerst over het kunstgras en de eventuele gezondheidsrisico’s. De KNVB staat er dan ook achter dat het RIVM zo snel mogelijk een nieuw onderzoek instelt naar het kunstgras. 
 

Bron: Sportvereniging Marken, donderdag 13 oktober 2016

naar Marker Nieuws indexpagina