naar Marker Nieuws indexpagina
EBS Vervoerplan 2018
Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS samengevat voor u:
Wilt u deze samenvatting printen, klik dan
hier voor een printversie.
Marken staat bij punt vijf.
 
De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de Waterlandse reiziger zal er veel veranderen. Stadsregio Amsterdam (opdrachtgever voor het openbaar vervoer) heeft EBS gevraagd hiervoor een vervoerplan te maken en dit is de samenvatting van dit plan. In het vervoerplan 2018 doet EBS voorstellen voor een nieuw lijnennet dat aansluiting biedt op de Noord/Zuid metrolijn. Dit vervoerplan 2018 gaat, samen met de vervoerplannen van Connexxion Zaanstreek en GVB Amsterdam in op het moment dat de Noord/Zuid metrolijn gaat rijden.
 
Effecten OV lijnennetvisie
Bij het opstellen van het vervoerplan 2018 is EBS gehouden aan de uitgangspunten uit de OV lijnennetvisie 2018 van de Stadsregio Amsterdam en de eisen uit de concessie. De belangrijkste uitgangspunten van deze OV lijnennetvisie zijn:
 • De metro-Oostlijn, Ringlijn en Noord/Zuidlijn vormen straks gezamenlijk de ruggengraat van het openbaar vervoer en kunnen grote aantallen reizigers in korte tijd vervoeren.
 • De routes van bus en tram worden aangepast om optimaal aan te sluiten op deze metroverbindingen. Daarnaast wordt het stedelijke openbaar vervoer beter aangesloten op de belangrijke NS-stations in Amsterdam.
 • De oriëntatie van het lijnennet zal daarmee minder gericht zijn op Amsterdam Centraal, maar ook op de andere belangrijke OV-knooppunten zoals station Amstel, Sloterdijk, Noord , Zuid en Bijlmer Arena. Specifiek voor de regio Waterland betekent dit dat Noord het belangrijkste knooppunt wordt en 70% van de buslijnen daar aan zal sluiten op de metro.
Naast de kaders die vanuit de Stadsregio Amsterdam worden neergezet heeft EBS als vervoerder in de regio Waterland ook haar eigen doelstellingen. EBS wil een sterk OV-netwerk in Waterland behouden en de bestaande reiziger maximaal de voordelen van de Noord/Zuidlijn bieden en de nadelen minimaliseren. EBS wil deze doelstellingen in Waterland realiseren door:
 • Het bieden van een helder lijnennet met ruime bedieningstijden en hoge frequenties, conform de R-net lijnen.
 • Zoveel mogelijk Waterlandse reizigers een rechtstreekse verbinding te bieden met de metro in Amsterdam Noord. Op deze lijnen realiseren we R-net kwaliteit.
 • Daarnaast de reiziger de keus te geven om met de bus naar Amsterdam Centraal te reizen, door op enkele centrale routes in Waterland R-net lijnen aan te bieden die rechtstreeks naar Amsterdam Centraal rijden.
 • Behouden van het toeristisch vervoer tussen Amsterdam Ccentraal en Waterland
 • Handhaven van het nachtnet tussen Amsterdam Centraal en Waterland
 • Bieden van goede aansluitingen op overstaplocaties.
 • Zoveel mogelijk handhaven van de overige verbindingen: naar Amsterdam West, naar Amsterdam Zuidoost en binnen Waterland.
Vervolgstappen
EBS heeft op 12 oktober 2016 het concept-vervoerplan 2018 voor advies aangeboden aan de Reizigers Advies Raad (RAR). Ook de adviescommissies van de gemeenten in Waterland wordt op deze wijze om advies gevraagd. Zowel de RAR als de gemeenten en andere belanghebbenden zijn informeel intensief door EBS betrokken bij het ontwikkelen van het vervoerplan. EBS verwerkt de adviezen en dient vervolgens het vervoerplan in bij de Stadsregio Amsterdam. Naar verwachting stelt het dagelijks bestuur van de Stadsregio de vervoerplannen in december 2016 vast.
 
Huidige situatie
EBS biedt op dit moment in de dienstregeling 2016 en 2017 de volgende lijnen:
 • 10 R-net lijnen naar Amsterdam Centraal, plus in het weekeinde 4 nachtlijnen.
 • 6 aanvullende lijnen naar Amsterdam Noord, waarvan 2 spitslijnen
 • Dagelijks maken 25.300 reizigers van deze verbindingen gebruik, 92% reist naar Amsterdam Centraal en 8% naar Amsterdam Noord.
Daarnaast rijdt EBS de volgende lijnen naar Amsterdam West en Zuidoost:
 • 2 R-net lijnen naar Amsterdam West, waarvan 1 spitslijn
 • 5 R-net Bizzliners naar Amsterdam Zuidoost, waarvan 4 spitslijnen.
 • Dagelijks maken 800 reizigers gebruik van de verbinding met Amsterdam West en 2.400 reizigers met Amsterdam Zuidoost.
In deze samenvatting van het Vervoerplan Waterland 2018 zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor het openbaar vervoer in 2018 in de regio Waterland, zoals het nu voorliggende plan voorstelt, op een rij.
 
Wat gaat er voor u veranderen? De belangrijkste wijzigingen op een rij
Met de komst van de Noord/Zuid metrolijn gaat er veel wijzigingen in het openbaar vervoer van de stad Amsterdam en de omliggende gemeenten. EBS heeft bij het opstellen van dit vervoerplan verschillende scenario’s berekend. Van deze scenario’s is gekeken hoe zij scoren op de doelstellingen die EBS heeft voor het vervoer in de regio Waterland.
 
De belangrijkste wijzigingen in het vervoersaanbod van EBS in 2018 zijn:
 • Conform de Lijnennetvisie rijden 8 R-netlijnen vanuit vrijwel elke kern en wijk in Waterland naar het nieuwe knooppunt Amsterdam Noord. Bij dit knooppunt kunnen reizigers overstappen op de Noord/Zuidlijn en hun reis vervolgen richting de stad.
 • Vanuit Waterland rijden 3 R-net lijnen de gehele dag naar Amsterdam Centraal. Twee van deze R-net lijnen zijn centrale lijnen door Purmerend: 306 en 305. Lijn 306 bestaat nu al. Lijn 305 is een nieuwe lijn die (komend vanuit Amsterdam) vanaf het Tramplein in Purmerend naar Middenbeemster en de Rijp rijdt. In de huidige dienstregeling rijden er twee losse lijnen naar deze kernen, dit wordt dus één lijn.De derde R-net lijn naar Amsterdam Centraal is lijn 314 die rijdt van Hoorn via Edam Busstation en Monnickendam Bernhardbrug.  
 • Zowel de lijnen naar station Amsterdam Noord als die naar het Centraal Station krijgen hoge R-net frequenties.
 • Daarnaast wordt in de daluren een toeristenlijn aangeboden van Amsterdam naar Volendam. Deze buslijn is uiteraard ook te gebruiken voor overige reizigers.
 • Voor de lijn vanuit Marken wordt bekeken of het mogelijk is deze in het hoogseizoen vanaf station Amsterdam Noord door te laten rijden naar Amsterdam Centraal.
 • In Landsmeer gaat lijn 125 in plaats van naar station Amsterdam Noord naar station Amsterdam Sloterdijk. Lijn 319 is een van de R-netlijnen die zal eindigen bij station Amsterdam Noord.
De wijzigingen per regio
 
1. Amsterdam Noord
Amsterdam Noord wordt een belangrijk knooppunt en overstappunt voor de reizigers. Vanaf Amsterdam Noord vertrekt er iedere 5 tot 7½ minuten een metro, waarbij een rit naar Amsterdam Centraal circa 5 minuten duurt en de eindbestemming Amsterdam Zuid in ongeveer 15 minuten wordt bereikt. Om de reizigers ook daadwerkelijk te laten profiteren van de voordelen van de Noord/Zuid metrolijn heeft EBS haar lijnen hierop aangepast. Daarbij zijn de plannen goed afgestemd met de andere vervoerders GVB en Connexxion om de reizigers zo optimaal mogelijk te bedienen.
 
R-net lijn 301, 304, 307, 308, 312, 315, 316 en 319 zullen gaan rijden naar station Amsterdam Noord in plaats van Amsterdam Centraal. Vrijwel alle inwoners van Purmerend, Landsmeer, Edam, Volendam, Monnickendam, Marken, Broek in Waterland en Ilpendam beschikken daarmee over een rechtstreekse R-net verbinding met Amsterdam Noord. Samen vormen deze acht R-net lijnen de ruggengraat van het nieuwe netwerk. De bediening is zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat volgens de principes van het R-net. De frequenties zijn vergelijkbaar aan de bestaande situatie: in de spits 6x per uur of vaker, overdag van maandag t/m zaterdag 4x per uur, ’s avonds en op zondag 2x per uur.
 
EBS blijft in Amsterdam Noord ook de bestaande lokale verbindingen bieden. Momenteel biedt EBS twee lokale verbindingen in Noord. Dit zijn lijn 105 tussen het Buikslotermeerplein en Buiksloterwegveer en lijn 125 tussen Buikslotermeerplein en Vorticellaweg. Beide verbindingen worden overgenomen door de vernieuwde R-net lijnen.
 • R-net lijn 301 zal vanaf station Noord doorrijden naar het Buiksloterwegveer. Deze verbinding wordt overgenomen van lijn 105. De bediening is op werkdagen tot 19:00 2x per uur.
 • R-net lijn 319 rijdt vanaf station Noord via de IJdoornlaan naar Landsmeer. Hierbij wordt onderweg gestopt op de haltes Oosterlengte (Boven IJ Ziekenhuis), Kadoelenpad en Vorticellaweg.
2. Purmerend
De komst van de Noord/Zuidlijn betekent dat een groot deel van het vervoer naar Amsterdam via station Noord zal verlopen.
 
Voor de lijnen in het gebied van Purmerend betekent dat het volgende:
 • Lijn 304, 307 en 308 rijden naar Amsterdam Noord in plaats van Amsterdam Centraal. De huidige bedieningstijden en frequenties worden gehandhaafd. De lijnen 304 en 308 stoppen onderweg extra op het Schouw, om overstap mogelijk te maken op andere lijnen.
 • Lijn 301 zal ook rijden naar Amsterdam Noord in plaats van Amsterdam Centraal. De frequentie wordt 6x per uur in de spits, 4x per uur overdag en 2x per uur ’s avonds en op zondag. Vanaf Purmerend Overwhere blijft lijn 301 doorrijden naar Edam, op werkdagen 2x per uur. De overige ritten rijden naar P+R Purmerend. In Amsterdam Noord zal lijn 301 na station Noord doorrijden naar het Buiksloterwegveer, op werkdagen 2x per uur. De overige ritten eindigen op station Noord. Gezien de geringe vervoervraag op zaterdag eindigen dan alle ritten op station Noord.
 • Lijn 305 is een nieuwe R-net lijn tussen Purmerend Tramplein en Amsterdam Centraal. De frequentie in de spits is 8x per uur, overdag 4x per uur en ’s avonds en op zondag 2x per uur. Lijn 305 stopt onderweg ook in Ilpendam en Het Schouw, waar kan worden overgestapt op andere lijnen.
 • Lijn 306 blijft rijden naar Amsterdam Centraal. In de spitsuren zal een deel van de ritten, net als nu, het rondje Wheermolen overslaan. Ook lijn 306 zal onderweg extra gaan stoppen op Het Schouw om overstappen mogelijk te maken op andere lijnen.  
- Lijn 105 komt te vervallen, waarbij:
 • Het traject Amsterdam Noord – Tramplein wordt overgenomen door lijn 301 –
 • Het traject Tramplein – ML Kingweg wordt overgenomen door lijn 125 –
 • Het traject ML Kingweg – Korenstraat komt te vervallen. Vanuit De Baanstee / Korenstraat biedt lijn 110 goede verbinding met Purmerend centrum.
 • Lijn 125 gaat na het Tramplein doorrijden via het Waterlandziekenhuis en Overwhere naar P+R Purmerend. Hierdoor ontstaat een betere lokale verbinding tussen Weidevenne, het centrum en het ziekenhuis. De frequentie van lijn 125 wordt 2x per uur op werkdagen. Op zaterdag en zondag zal 1x per uur worden gereden. 
  De overige lijnen wijzigen niet. Dit betreft de lijnen 101, 103, 110, 121, 302, 309, 375, 376, 377, N01 en N04.  
3. De Rijp en Middenbeemster
Het aanbod vanuit EBS in de regio van De Rijp en Middenbeemster is sterk verbonden met de lijnen tussen Purmerend en Amsterdam.. EBS kiest ervoor om lijn 301 van Amsterdam Noord naar Purmerend te laten rijden, en lijn 305 en 306 vanaf Amsterdam Centraal. Voor de Rijp en Middenbeemster geldt:
 • Lijn 301 en 306 rijden niet meer door van Purmerend naar De Rijp en Middenbeemster. Deze functie wordt overgenomen door een nieuwe lijn 305.
 • Lijn 305 (Amsterdam Centraal – Purmerend Tramplein) rijdt via Zuidoostbeemster en Middenbeemster naar De Rijp. De frequentie wordt verhoogd: zowel in de ochtend- als middagspits 4x per uur, buiten de spits wordt altijd 2x per uur gereden, dit geldt dus ook ’s avonds laat en op zondag.
4. Edam / Volendam / Zeevang / Hoorn
De komst van de Noord/Zuidlijn betekent dat een groot deel van het vervoer naar Amsterdam via station Noord zal verlopen. Voor de lijnen in het gebied Edam/Volendam/Zeevang / Hoorn betekent dat het volgende:
 • R-net lijn 312 en 316 gaan rijden naar Amsterdam Noord, in plaats van Amsterdam Centraal. Lijn 312 en 316 rijden in de spits 6x per uur, overdag 4x per uur, ook op zaterdag, en ’s avonds en op zondag 2x per uur.
 • R-net lijn 314 blijft rijden naar Amsterdam Centraal. Op zaterdag gaat lijn 314 tussen Edam en Amsterdam 4x per uur rijden, in plaats van 2x per uur.
 • Lijn 110 vervalt tussen Volendam en Amsterdam Noord. Deze verbinding wordt al geboden door lijn 316. Lijn 110 blijft rijden tussen Volendam Zeddeweg, Volendam Centrum, Edam en Purmerend.
 • Toeristenlijn 816 gaat rijden tussen Volendam Centrum, Marinapark en Amsterdam Centraal. Deze lijn rijdt dagelijks tussen 9:00 en 17:00 2x per uur
 • De overige lijnen wijzigen niet. Dit zijn de lijnen 301, 378, 379, 413, 610, 614, N10 en N14.
5. Monnickendam / Marken / Broek in Waterland
Ook in het gebied van Monnickendam / Marken / Broek in Waterland gaat de komst van de Noord/Zuidlijn gevolgen hebben. De komst van de Noord/Zuidlijn betekent dat een groot deel van het vervoer naar Amsterdam via station Noord zal verlopen. Voor de lijnen in het gebied Monnickendam / Marken / Broek in Waterland betekent dat het volgende:
 • R-net lijn 315 gaat rijden naar Amsterdam Noord, in plaats van Amsterdam Centraal. De frequentie tussen de ring Monnickendam en Amsterdam Noord is 8x per uur in de spits en 4x per uur ma/za overdag. ’s Avonds en op zondag wordt 2x per uur gereden. Lijn 315 stopt in Broek in Waterland, Kruisweg en Het Schouw.
 • Op de uitloper naar Marken wordt de frequentie van lijn 315 verhoogd tot 4x per uur in de spits. Overdag, ook ’s avonds laat, zal 2x per uur worden gereden. In de spits slaan de ritten vanuit Marken de ring Monnickendam over, net als nu het geval is.
 • Tijdens de zomervakantie rijdt lijn 315 van Marken na Amsterdam Noord door als lijn 815 naar Amsterdam Centraal. Lijn 815 rijdt in de zomervakantie dagelijks tussen 9:00 en 17:00 2x per uur.
 • Lijn 111 wordt opgeheven, deze functie wordt overgenomen door lijn 315.
 • De overige lijnen wijzigen niet. Dit betreft lijn 103, 378, 419, 610, 611, 614 en N10/
6. Landsmeer / Den Ilp / Purmerland
De komst van de Noord/Zuidlijn betekent dat een groot deel van het vervoer naar Amsterdam via station Noord zal verlopen. Voor de lijnen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland betekent dat het volgende:
 • R-netlijn 319 gaat rijden naar Amsterdam Noord, in plaats van Amsterdam Centraal. In Amsterdam Noord wordt gereden via de Vorticellaweg – IJdoornlaan. De frequentie in de ochtendspits wordt verhoogd naar 8x per uur. Overdag wordt 4x per uur gereden, ’s avonds en op zondag 2x per uur. Lijn 319 stopt onderweg bij halte Oosterlengte voor het Boven IJ Ziekenhuis.
 • Lijn 125 zal vanaf Landsmeer niet meer doorrijden naar Amsterdam Noord. Deze functie wordt immers al geboden met lijn 319. In plaats daarvan gaat lijn 125 doorrijden naar station Amsterdam Sloterdijk. In Landsmeer volgt lijn 125 een kortere route via het Noordeinde – Dorpsstraat naar Luyendijk Zuid. De verbinding Purmerend – Landsmeer – Amsterdam Sloterdijk wordt op werkdagen tot 19:00 2x per uur geboden. In het weekeinde rijdt lijn 125 alleen tussen Purmerend en Landsmeer, de frequentie is 1x per uur.
7. Nachtlijnen
De laatste metro van de Noord/Zuidlijn zal rond 1:00 ’s nachts aankomen op station Noord. EBS biedt dan een aansluiting op alle R-netlijnen naar Waterland. Na 1:00 rijdt de metro niet, en EBS houdt daarom het huidige nachtnet tussen Amsterdam Centraal en Waterland in stand.
 
Het nachtnet rijdt sinds december 2013 op donderdag, vrijdag en zaterdag en trekt hoofdzakelijk uitgaanspubliek vanuit Amsterdam richting Waterland. Het nachtnet van EBS blijft rijden vanaf Amsterdam Centraal en stopt onderweg niet in Amsterdam Noord.
 
8. Scholieren- en buurtbuslijnen
Geen bijzonderheden voor de buurtbuslijnen 413, 416, 419 en scholierenlijn 610, 611 en 614.
 
EBS biedt met dit vervoerplan een lijnennet dat goed voorbereid is op de komst van de Noord/Zuidlijn. EBS zorgt voor een goede verbinding voor zoveel mogelijk reizigers naar Amsterdam Noord. Daarnaast wordt reizigers de keuze geboden om ook met de bus naar Amsterdam Centraal te blijven reizen.
 
Reizigersenquête 
Van medio juli tot eind augustus is de Waterlandse reiziger in een enquête gevraagd te reageren op 13 vragen en stellingen over het lijnennet na de komst van de Noord/Zuidlijn. Naast meerkeuzevragen waren ook open velden opgenomen, zodat we niet alleen de voorkeuren maar ook de motieven daarachter te weten konden komen. De respons is met 2.700 reacties heel groot geweest en geschikt om betrouwbare conclusies uit te kunnen trekken. Een grote meerderheid (83% van de respondenten) gaf aan (vraag 13) de enquête nuttig te vinden. We vatten de belangrijkste resultaten samen:
 • De meeste respondenten reizen vaak: 53% reist 4 dagen of vaker per week, 23% reist 1 tot 3 dagen per week.
 • Het belangrijkste reismotief dat werd genoemd is werk (63%), gevolgd door onderwijs (12%) en dagje uit (12%).
 • Van de respondenten komt 10% uit Landsmeer, 58% uit Purmerend e.o. en 30% uit Waterland Oost. Deze verdeling komt goed overeen met de vervoervraag op onze lijnen naar Amsterdam.
 • Van de respondenten heeft 91% een bestemming in Amsterdam opgegeven (Centrum 75%, Zuid 9%, West 6%, Oost 5%, Zuidoost 5% en Noord 2%). 7% van de respondenten geeft aan met de trein verder te reizen.
 • Wanneer men geen lijn naar Amsterdam Centraal, maar naar Amsterdam Noord zou hebben, geeft 34% aan via Amsterdam Noord te reizen en 30% in Waterland over te stappen op een andere buslijn. Dit komt overeen met onze verwachtingen. Opvallend is dat 22% van de respondenten aangeeft minder vaak te gaan reizen. De auto wordt daarbij vaak als alternatief genoemd. Dit is voor ons een zorgpunt.
 • Om een overstap soepel te laten verlopen is voor 70% van de respondenten een korte wachttijd het belangrijkst. 20% geeft aan dat de bus op tijd moet rijden. Uit deze en andere vragen blijkt overigens een grote weerstand tegen overstappen.
 • Wanneer men zou overstappen, dan zou 48% dat in Ilpendam doen, 18% in Broek in Waterland, 15% op Het Schouw en 8% op Monnickendam Bernhardbrug. Als belangrijke punten bij een overstap worden comfort en een veilige omgeving worden vaak genoemd, waardoor Ilpendam en Broek het beste scoren. Ook zitplaatskans wordt genoemd, waardoor Monnickendam relatief hoog scoort, en ook Jan Blankenbrug en Edam Busstation regelmatig genoemd worden.
 • Een klein deel van de reizigers (6%) verwacht dat straks de bus naar Amsterdam West een interessant alternatief biedt. Van de bestaande reizigers op deze verbinding denkt 2% daar vaker gebruik van te gaan maken. Voor Amsterdam Zuidoost geeft 5% van de respondenten aan dat deze verbinding een interessant alternatief biedt. Van de bestaande reizigers op deze verbinding denkt 3% daar vaker gebruik van te gaan maken.
 • In de enquête is voor een Landsmeer, De Rijp/Middenbeemster en Volendam een lijnvoeringsvariant voorgelegd. Uit deze varianten is geen duidelijk voorkeur naar voren gekomen.
Door EBS gepubliceerd op woensdag 12 oktober 2016

Bron: EBS, zaterdag 15 oktober 2016

naar Marker Nieuws indexpagina