naar Marker Nieuws indexpagina
Dijkbewaking Marken opgestart
Crisisoefening 'Waterwolf'
Scenario voor maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2016
 
De nadruk in deze fase (dagen) ligt op het delen van informatie binnen en met de partners van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Rijkswaterstaat (RWS) en de daaraan gekoppelde beeldvorming van de betrokken partijen.
 • Stormachtig weer
 • Geen spuimogelijkheden op de Waddenzee
 • Zeer hoge waterstand in het Markermeer en het IJsselmeer
 • Springtij
 • Grote hoeveelheid neerslag in Duitsland en Nederland
 • Clusterbuien
 • Wind neemt toe uit het Noordoosten waardoor water opstuwt tegen de zuidelijke (zwakkere) dijk van Marken
 • Stabiliteit waterkeringen wordt gemonitord
 • Informatiedeling RWS en HHNK
 • Allertering van mogelijk betrokken partijen
 • Mogelijk contact RWS/HHNK met de meldkamer VrZW
 • Code “oranje” ten aanzien van sterkte dijken op Marken
 • Dijkwachtlopen op Marken en bij dijk van Katwoude
'Dijkbewakers' op de fiets
 
'Dijkbewakers' inspecteren de dijk

Bron: Thijs Spijker / PepProductions, dinsdag 1 november 2016

naar Marker Nieuws indexpagina