naar Marker Nieuws indexpagina
Cameratoezicht op Rozewerf op Marken
OfficiŽle bekendmakingen
 
Bezwaarmogelijkheid  
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan de burgemeester van Waterland. Het adres is:
 
De burgemeester van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.
 
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:
-
  • uw naam, adres en handtekening;
  • een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
  • de reden waarom u bezwaar maakt.
Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is:
 
Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM
 
Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.
Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode.
Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op http://www.waterland.nl/bezwaarschrift/
Bij een voorlopige voorziening via loket.rechtspraak.nl/Burgers/
 
 

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 15 november 2016

naar Marker Nieuws indexpagina