naar Marker Nieuws indexpagina
Ideeën en het verhaal van een ex-parkeerwachter op Marken
 
Vrijdag 25 november 2016 plaatste de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) een reactie op haar website, naar aanleiding van de onlangs gehouden gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 november, waarin de situatie van het parkeerterrein op Marken werd behandeld.
 
Eindelijk is het bij een aantal politieke partijen duidelijk geworden dat de veranderingen op het parkeerterrein geen verbeteringen zijn geworden. Het is gewoon een puinbak op het parkeerterrein en de mailbox van wethouder Laura Bromet zit vol met klachten hierover. Ik hoef u denk ik niet uit te leggen wat er allemaal aan mankeert.
 
Dat de gemeente Waterland door deze veranderingen een heleboel geld is mis gelopen is ook duidelijk.
 
De Eilandraad vindt het jammer dat de daadwerkelijke verbeteringen nu op de tocht komen te staan, maar er is geen enkele verandering te bedenken die beter zou kunnen werken als een parkeerwachter die de parkeergelden van te voren int en de toerist vriendelijk te woord staat en de nodige informatie geeft. Hier kan geen Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) tegen op.
 
Slagboom
Overigens als het voorstel van mevrouw Bromet doorgaat, wordt er achteraf per uur afgerekend, dat zou niet anders kunnen dan met een slagboom, waar je je betaalde kaartje in moet stoppen en ik weet uit het verleden dat de Markers GEEN slagboom willen.
 
Bussen
Een bus met toeristen zou in de nieuwe situatie € 15,= moeten betalen. In de zomermaanden komen gemiddeld per dag 45 bussen naar Marken. Als je dit vermenigvuldigt met 180 dagen, dan levert dit per zes maanden € 121.500,= op (€ 15,= * 180 dagen * 45 bussen).
 
In de oude situatie zou dat zijn, € 11,= per bus en € 0,55 per passagier, uitgaande van 30 passagiers per bus is dat (€ 0,55 * 30 passagiers * 45 bussen * 180 dagen)= € 133.650,=, totaal dus € 133.650,= + € 89.000,= (€ 11,= * 45 bussen * 180 dagen) parkeergeld = € 222.650,=.
Dat is dus een verschil van ruim € 100.000,= (€ 222.650 -/- € 121.500) over een periode van zes maanden.
 
Dit verschil zou gecompenseerd moeten worden door € 3,= per uur aan de automobilist te vragen. Door een tarief per uur te vragen, vraag je eigenlijk aan de toerist die met de auto komt om niet te lang te blijven, want anders betaal je het maximumtarief van € 9,=. Die ‘pannenkoek’ gaan ze dus niet eten aan de haven, maar zorgen ze dat ze weer op tijd terug zijn.
 
Doorrijders
Het grote probleem op Marken waren de doorrijders de oude kern in. Met de komst van de automaten is dit probleem nog steeds niet opgelost
 
Fileprobleem
Het fileprobleem voor het parkeerhuisje, waar volgens mij nauwelijks sprake van was en zich een enkele keer voordeed, is heel simpel op te lossen door een uitvoegstrook te maken van de bus instapplaats aan de kant van het parkeerterrein. De automobilisten die te ver door gereden waren en bij de lus moesten draaien, blokkeerden de weg om het parkeerterrein op te rijden als er al een automobilist voor het hokje stond.
 
Voor andere bezoekers (geen toeristen) zou je bij de parkeerwachter een ontheffing moeten kunnen krijgen of iets met een speciaal tarief Al deze zaken zou je volgens mij makkelijk bij de parkeerwachter kunnen leggen.
 
Stichting Promotie Waterland
In de wandelgangen heb ik gehoord dat de Eilandraad het hokje zou willen bemannen met vrijwilligers van de Stichting Promotie Waterland (SPW), maar voor het informatiepunt aan de haven zijn al geen vrijwilligers genoeg te vinden, dus dat lijkt mij voor het parkeerhokje niet de oplossing.
 
Mede door het advies van de Eilandraad zijn de parkeerwachters ingeruild voor de automaten. Dus ik vraag me dan ook af welke Markers de Eilandraad vertegenwoordigd, omdat ik nog geen Marker ben tegengekomen die blij is met de huidige situatie.
 

Bron: Henk Westerneng, zaterdag 26 november 2016

naar Marker Nieuws indexpagina