naar Marker Nieuws indexpagina
Hoogheemraadschap werkt mee aan dijkversterking op Marken
 
Tot nu toe beheert Rijkswaterstaat de dijken op Marken. Als de dijkversterking klaar is, neemt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het beheer en onderhoud over. Daarom denken en werken medewerkers van HHNK nu al mee over en op Marken.
 
De rol van HHNK
Jolanda Custers, adviseur bij het cluster Waterveiligheid, zit sinds november vorig jaar namens HHNK in de projectgroep Dijkversterking Marken. ‘Het hoogheemraadschap is op dit moment al verantwoordelijk voor het watersysteem op Marken. Als de dijkversterking klaar is, nemen we ook het beheer en onderhoud van de dijk zelf over van Rijkswaterstaat. Daarom zijn we vanaf de start van de pilot Meerlaagsveiligheid betrokken bij het project’, vertelt Custers. ‘Ik ben lid van het brede projectteam. Mijn rol is binnen HHNK vooral coördinerend. Ik zorg dat iedereen binnen de organisatie de juiste informatie heeft en dat wij alles aanleveren wat nodig is voor het project. Het is ook in ons belang dat er een goed beheerbare en onderhoudbare dijk komt te liggen, dus daar werken we graag aan mee.’
 
Effecten van overslag onderzoeken
In juli koos minister Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu voor een dijkversterking die Marken de komende 50 jaar moet beschermen tegen overstromingen. Custers legt uit hoe het Hoogheemraadschap betrokken is bij het verder uitwerken van dit plan. ‘Als beheerder van het watersysteem onderzoeken wij nu samen met RWS de gevolgen van een overslagbestendige dijk. Daar zijn we net mee gestart en we hopen in het voorjaar van 2017 met conclusies te komen. We maken hierbij gebruik van een 3Di-model. Daarmee kunnen we diverse scenario’s simuleren. Wat gebeurt er met het achterland als we een lagere en een hogere overslag toestaan? Het is goed dat wij als beheerder alvast meekijken naar het ontwerp van de nieuwe dijk, zodat we meteen oplossingen kunnen aandragen.’
 
Knelpunten van de Eilandraad bekijken
De Eilandraad heeft diverse knelpunten gesignaleerd in de waterafvoer op Marken. Custers leg uit: ‘Bij hevige neerslag ontstaan snel peilverschillen waardoor het water moeilijker naar het gemaal toestroomt. Het water moet namelijk veel duikers passeren om bij het gemaal te komen. Als beheerder van het watersysteem onderzoeken we dit en bespreken we de knelpunten met de Eilandraad. Daarna bepalen we of er oplossingen zijn die we kunnen meenemen bij het uitvoeren van de dijkversterking. Zo is de huidige dijksloot moeilijk te onderhouden. Samen met RWS zoeken we naar een oplossing waarbij we de dijksloot in de toekomst makkelijk vanaf de dijk kunnen onderhouden.’
 
Meerlaagse veiligheid en crisisorganisatie
Wat dit project bijzonder maakt, is de aandacht voor de meerlaagse veiligheid. Custers: ‘Dat in dit project ook wordt gekeken naar de ruimtelijke inpassing en de rampenbeheersing, maakt het project bijzonder. Samen zorgen we dat Marken met een goed beheerbare en onderhoudsvriendelijke dijk weer 50 jaar beschermd is tegen het water.’ 
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Pilot Meerlaagsveiligheid Marken 'november 2016'

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016

naar Marker Nieuws indexpagina