naar Marker Nieuws indexpagina
Waarom waterbewust bouwen belangrijk is op Marken
 
Met de komst van de Afsluitdijk is de aandacht voor waterbewust bouwen op Marken op de achtergrond geraakt. Het gevolg: er staan nu huizen op het maaiveld die niet bestand zijn tegen een overstroming. Het onderzoek ‘Marken boven water’ laat bewoners woningen zien die wel waterbewust zijn ontworpen. Anneke Mobron van de gemeente Waterland legt uit waarom waterbewust bouwen belangrijk is.
 
Huizen op palen
Marken staat van oudsher bekend om zijn houten huizen op werven en palen die bewoners ook bij hoog water voldoende moesten beschermen. ‘Alleen op de werven staan nog woningen die een overstroming aan kunnen’, vertelt Mobron, coördinator ruimtelijke ordening bij de gemeente Waterland. ‘Bewoners voelden zich na de aanleg van de Afsluitdijk steeds veiliger waardoor nieuwe woningen niet meer zijn gebouwd met het oog op mogelijke overstromingen. En bij sommige paalwoningen is de ruimte tussen de palen in gebruik genomen, bijvoorbeeld als extra kamer. Ook de nieuwere woningen in de nieuwbouwwijk zijn niet meer waterbestendig gebouwd. Maar je moet ook kijken naar de situatie over 50 jaar. Hoe hoog staat dan de zeespiegel en hoe gaat het met het klimaat? Daarom is het beter nu al waterbewust te bouwen.’
 
Marken boven water
Voor het onderzoek ‘Marken boven water’ werken diverse partijen met elkaar samen. Naast bekende partijen als de provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, doen ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de gemeente Waterland mee. Mobron: ‘In een eerder onderzoek is gekeken naar een combinatie van dijkversterking, ruimtelijke ordening en rampenbestrijding, zodat het bijvoorbeeld een optie zou kunnen zijn de dijk lager te houden. Daar kwam uit dat dit niet zomaar uit te voeren was, omdat we dan het hele eiland zouden moeten aanpassen. Daarom is nu gekozen voor het versterken van de dijk, maar blijven we nog steeds kijken naar de ruimtelijke ordening met het oog op de toekomst.’
 
Waterbewust (ver)bouwen
In dat kader is een vervolgonderzoek gestart in juli. Mobron: ‘In dit onderzoek willen we vooral concreet toepasbare oplossingen bedenken. Het doel is dat bewoners zich weer bewust worden van het water en dat ze mogelijk weer waterbewust gaan bouwen.’ Een team, bestaande uit een architect, een landschapsarchitect en een econoom, is daarom in samenspraak met bewoners druk aan het tekenen en rekenen. Mobron: ‘Het team levert begin 2017 een catalogus op met woningtypes die zowel waterbewust en klimaatadaptief als betaalbaar zijn en passen bij het karakter van Marken. In eerste instantie richten we ons op nieuwbouw, maar waar mogelijk nemen we ook al oplossingen mee om bestaande woningen aan te passen. Een vervolgstap is het bouwen van zo’n woning. Dan zien mensen wat mogelijk is en volgen ze hopelijk ons voorbeeld.’
 
Meedenken?
Op 29 november (onder voorbehoud) vindt de derde bijeenkomst plaats waarin bewoners van Marken met het team mee kunnen denken over waterbestendig bouwen. Het onderzoeksteam presenteert eind januari de resultaten. Alle bewoners van Marken ontvangen hiervoor een uitnodiging.  
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Pilot Meerlaagsveiligheid Marken 'november 2016'

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016

naar Marker Nieuws indexpagina