naar Marker Nieuws indexpagina
Wegwerkzaamheden tussen Het Schouw en Broek in Waterland (N247)
Van vrijdag 9 tot maandag 12 december 2016
De provincie Noord-Holland heeft in de periode van 14 november tot 21 november de tijdelijke busbaan in oostelijke richting verplaatst, maar andere onderhoudswerkzaamheden af moeten gelasten vanwege de slechte weersomstandigheden. Een deel van het asfalt krijgt tussen vrijdag 9 december en maandag 12 december 2016 alsnog een nieuwe deklaag en er zijn onderhoudswerkzaamheden aan de verkeerslichten.
 
Afsluitingen & omleidingen
Vanaf vrijdagavond 9 december 20:00 uur tot maandagochtend 12 december 5:00 uur zal het werkvak tussen Broek in Waterland (Eilandweg) en Het Schouw (Jaagweg) in het geheel worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De lijnbus en hulpdiensten worden langs het werkvak begeleid. Al het overige verkeer wordt omgeleid. Ter plekke zijn de omleidingen en afsluitingen gemarkeerd met borden. Er zijn extra maatregelen genomen om sluipverkeer over de Broekermeerdijk zo veel mogelijk te beperken.
 
Omlegging busbaan.
De omlegging van de busbaan is een tijdelijke oplossing. De definitieve oplossing is mede afhankelijk van de studie naar de mogelijkheden van een (onder)doorgang door Broek in Waterland. De ervaring van afgelopen twee weken heeft aangetoond dat de bus in de ochtendspits circa een halve minuut langer over doet om van Broek in Waterland naar Het Schouw te rijden. In de avondspits is de bus circa 2 1/2 minuut sneller.
 
Meer informatie
Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 -0200 600 (gratis) of per e-mail: bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl.
     
 
Programma Bereikbaarheid Waterland
De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Met het project Bereikbaarheid Waterland willen de samenwerkende overheden de bereikbaarheid in de regio Waterland voor fietsers, automobilisten en reizigers met het openbaar vervoer bevorderen. De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Bereikbaarheid Waterland kent circa twintig deelprojecten zoals de reconstructie van het kruispunt Het Schouw, het aanpassen van de busbaan naar Purmerend en het vervangen van de brug in Broek in Waterland in combinatie met het realiseren van een onderdoorgang voor fietsers.
 

Bron: Provincie Noord-Holland, vrijdag 2 december 2016

naar Marker Nieuws indexpagina