naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeente Waterland bereidt zich voor op mogelijke vervanging kunstgrasvelden
Kunstgrasveld van Sportvereniging Marken
 
Gemeente Waterland beschikt over vier (voetbal) kunstgrasvelden. Naar aanleiding van de ontstane onrust over mogelijke gezondheidsrisico’s van deze velden treft de gemeente voorbereidingen voor mogelijke vervanging. Zo wil de gemeente snel tot actie over kunnen gaan als blijkt dat spelen op kunstgras met rubbergranulaat de gezondheid van voetballers in gevaar brengt.
 
Onrust
Naar aanleiding van de uitzending van het televisieprogramma 'Zembla' op woensdag 5 oktober 2016 is er veel onrust ontstaan over de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgras met rubberkorrels. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert naar aanleiding van de uitzending van Zembla in opdracht het Ministerie van Volksgezondheid opnieuw onderzoek uit naar de gezondheidsrisico’s. De KNVB, Vereniging Sport en Gemeenten, GGD en de VACO (de bandenbranche) maken onderdeel uit van dit onderzoek. De resultaten worden eind 2016 verwacht. 

Portefeuillehouder Gabriëlle Bekhuis heeft zorgen over de situatie rondom de kunstgrasvelden: “Ik vind het belangrijk om voorbereid te zijn op verschillende mogelijkheden om de kunstgraskorrels te vervangen. Want ik wil snel actie kunnen ondernemen wanneer uit de resultaten van de onderzoeken blijkt dat er teveel gezondheidsrisico’s kleven aan de huidige kunstgrasvelden. Ik volg de lijn van alle betrokken instanties om niet direct  actie te ondernemen maar eerst de resultaten van het onderzoek af te wachten. Wel wil ik ondertussen bezien welke opties er zijn voor mogelijke vervanging van de huidige velden. Natuurlijk overleg ik hierover met de voetbalverenigingen zodat zij hier nauw bij betrokken zijn en blijven”. 
 
Onduidelijkheid
Er is op dit moment veel onduidelijkheid en onzekerheid over wat de mogelijkheden zijn van het vervangen van de kunstgrasvelden. Er is een groot spanningsveld waarin meerdere opties mogelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het verwijderen van de rubberkorrels door een alternatief of het verwijderen van de hele toplaag. Het onderzoeken van de verschillende opties vereist de nodige tijd. 
 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 9 december 2016

naar Marker Nieuws indexpagina