naar Marker Nieuws indexpagina
Woensdag 21 december : Uitnodiging inloopavond Marken
Akkerstraat, Noorderwerfstraat (gedeeltelijk) en de Hoogkamplaan (gedeeltelijk)
De Akkerstraat, Noorderwerfstraat (gedeeltelijk) en de Hoogkamplaan (gedeeltelijk) op Marken staan op het programma voor groot onderhoud in 2017. Hierbij willen wij niet alleen de straat herbestraten, maar ook de rijbaan en de parkeer- en groenvoorzieningen in de straat optimaliseren.
 
Als bewoner en gebruiker willen wij u graag bij het ontwerp betrekken. U bent dan ook van harte uitgenodigd voor de inloopavond op:
woensdag 21 december 2016 van 19:00 tot 20:30 uur in dorpshuis 'Het Trefpunt'.
 
Tijdens de inloopavond presenteren wij ons schetsontwerp en zijn er vanuit de gemeente vertegenwoordigers aanwezig om uw wensen te inventariseren en eventuele  vragen te beantwoorden. Mocht u op deze avond verhinderd zijn, maar wel graag bij het ontwerp worden betrokken, neemt u dan contact op met de heer Justin Verleg, via telefoonnummer (0299) 658 574 of via een e-mail aan j.verleg@waterland.nl
Bovenstaande tekening in pdf

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 14 december 2016

naar Marker Nieuws indexpagina