naar Marker Nieuws indexpagina
College van Waterland stelt plan van aanpak 'Wonen op Marken' vast
Gemeente Waterland maakt werk van woningbouw op Marken
 
Het college van Waterland heeft in opdracht van de gemeenteraad een plan van aanpak opgesteld. voor woningbouw op Marken voor de komende 10 jaar. Aanleiding daarvoor was de analyse Wonen op Marken die eerder dit jaar door de CDA-raadsfractie is opgesteld en door de gemeenteraad is vastgesteld. Omdat het woningbouwproject De Bennewerf voor 35 woningen niet kon worden ontwikkeld zijn locaties onderzocht die zich mogelijk wel lenen voor woningbouw. Het gaat daarbij om bestaande gebouwen die de functie wonen kunnen krijgen én om nieuwe plekken waar woningbouw kan plaatsvinden.
 
Herinrichting sportcomplex
Volgens het plan van aanpak krijgt het sportcomplex de hoogste prioriteit. Door het complex efficiënter in te richten, ontstaat ruimte voor woningbouw. De grond is van de gemeente dus kan er direct worden gestart met de voorbereidingen. Bij de verdere uitwerking van dit onderdeel van het Plan van Aanpak moet wel rekening worden gehouden met de ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden die zijn voorzien rubbergranulaat korrels. Dit complex beschikt immers over zo’n kunstgrasveld en dat kan dus gevolgen hebben voor de inrichting van het terrein.
 
Jongerenwoningen Hoogkamplaan
 
 
Een andere locatie in het plan is de Hoogkamplaan. De bewoners van de jongerenwoningen aldaar hebben momenteel een tijdelijk huurcontract op basis van de Leegstandswet. Deze lopen in 2018 af. Weliswaar ligt er een bouwvergunning voor 15 nieuwe dijkwoningen maar eigenaar Woonzorg Nederland ziet af van de bouw daarvan. Zij willen daarom de tijdelijke huurcontracten omzetten naar vaste. De gemeente gaat opnieuw in gesprek met Woonzorg om te bekijken of daar in de toekomst eventueel nieuwe jongerenwoningen kunnen worden ontwikkeld.
 
Woningbouwprogramma
De onderzochte locaties die het college haalbaar vindt, worden op het woningbouwprogramma Waterland geplaatst. Naast de genoemde locaties zijn er ook twee kansrijke locaties toegevoegd aan de lijst namelijk de gronden naast de Patmoskerk en de Boxenring. Het gaat daarbij om een plan voor een buurtzorghuis en opwaardering van bestaande garageboxen. Portefeuillehouder Jean van der Hoeven is content met het opgestelde Plan van Aanpak. “Hiermee zetten we een flinke stap vooruit in woningbouwontwikkeling op Marken. Bovendien wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de behoeftes van diverse doelgroepen. Bij een verdere uitwerking van het Plan van Aanpak is het belangrijk dat plannen moeten passen binnen de maat, schaal en uitstraling van Marken.”
 
CDA plan 'Wonen op Marken' Plan van aanpak 'Wonen op Marken' Burger Initiatief 'Boxenring'

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 16 december 2016

naar Marker Nieuws indexpagina