naar Marker Nieuws indexpagina
Afvalkalender 2017 gemeente Waterland
Data in 2017 van grofvuil staan ook in de Marker Agenda
 
Informatie over welk afval wanneer bij u wordt opgehaald vindt u eenvoudig via de website mijnafvalwijzer.nl of de AfvalWijzer app. Bij mijnafvalwijzer.nl kunt u zich met postcode en huisnummer aanmelden. U kunt per adres een jaaroverzicht opvragen/afdrukken maar ook bijvoorbeeld een melding op uw e-mailadres of (vanuit de app) mobiele telefoon ontvangen, wanneer u uw afval(container) kunt aanbieden.
 
Geen papieren kalender meer nodig
Gemeente Waterland is op dit moment bezig met een nieuw afvalbeleid: het grondstoffenbeleid. 
Hierbij is het uitgangspunt dat veel van ons afval in feite een grondstof is die niet verbrand, maar opnieuw gebruikt kan worden. Beter voor het milieu en uiteindelijk kostenbesparend. 
Voor dit grondstoffenbeleid willen we daarom de mogelijkheden tot afvalscheiding en afvalinzameling vergroten. Gevolg hiervan is, dat inzameldata in de loop van 2017 kunnen gaan veranderen!

Vanwege deze verwachtte aanpassingen in de afvalinzameling in 2017 en het succes van 
mijnafvalwijzer.nl is daarom besloten om in het vervolg geen papieren afvalkalender meer huis aan huis te verspreiden. We begrijpen dat dit even wennen is.
 
Op de hoogte blijven
Via mijnafvalwijzer.nl kunnen wij snel en doeltreffend wijzigingen in afval ophaaldagen doorvoeren en bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Na het invoeren van uw adresgegevens beschikt u over een gepersonaliseerd afval inzamel overzicht dat u desgewenst kunt downloaden en uitprinten. Via de app wordt het u helemaal gemakkelijk gemaakt: u kunt ervoor kiezen om automatisch een bericht op uw telefoon of tablet te ontvangen wanneer u uw (afval)container kunt aanbieden. Zo mist u nooit een inzamelronde!
Indien u geen gelegenheid ziet de kalender zelf digitaal te verkrijgen kunt u een kwartaalafdruk van de afvalkalender ophalen op het gemeentehuis of ons vragen u een exemplaar toe te sturen. Belt u hiervoor met telefoonnummer: (0299) 658 585.
 
www.mijnafvalwijzer.nl

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 20 december 2016

naar Marker Nieuws indexpagina