naar Marker Nieuws indexpagina
Minister Schultz van Haegen onthult monument Watersnood 1916 op Marken
"Het water kwam. En het water nam"
V.l.n.r. : kunstenares Linda Verkaaik, burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon, minister Melanie Schultz van Haegen, commissaris van de Koning Johan Remkes en dijkgraaf Luc Kohsiek
 
Onder grote belangstelling onthulde minister Schultz van Haegen vanmiddag op Marken het herdenkingsmonument 'The Wave'. Samen met genodigden en de inwoners van Marken herdacht zij de watersnood die in 1916 delen van de toenmalige Zuiderzeekust en grote delen van Noord-Holland trof. Op Marken overleden in de stormnacht van 13 op 14 januari destijds zestien inwoners.
 
Het monument 'The Wave' van kunstenares Linda Verkaaik staat op de Hogedijk van Marken en nodigt uit tot herdenking, bezinning, bewustwording en ontmoeting. De onthulling door minister Schultz van Haegen was het sluitstuk van de officile herdenking van de watersnood van 1916.
 
Waterbewustzijn
Voorafgaand aan de onthulling stond de minister stil bij de ramp die het toenmalige eiland en de provincie trof. Te midden van enkele achterkleinkinderen van de slachtoffers, de dochter van het petekind van Wilhelmina en in aanwezigheid van burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon van de gemeente Waterland, commissaris van de Koning Johan Remkes en dijkgraaf Luc Kohsiek pleitte zij voor een sterker waterbewustzijn.
"We herdenken vandaag. Maar we vieren ook. We vieren dat een grote watersnoodramp op Marken al 100 jaar geleden is. De grootste waterwerken van vr de Tweede Wereldoorlog hebben hun diensten bewezen. " De minister memoreerde dat de laatste watersnoodramp ruim 60 jaar geleden is. Maar dat succes ook een keerzijde heeft: "Nederlanders voelen de angst niet meer. Het water, dat is toch overwonnen? We voelen ons veilig. Te veilig." Ze benadrukte dat een sterke dijk alleen niet voldoende is. We moeten k in onze ruimtelijke inrichting rekening houden met het water. En we moeten onze rampenbeheersing op orde hebben. Waterbewustzijn kan mensenlevens redden.
 
Na de bijeenkomst in het dorpshuis 'Het Trefpunt' van Marken, trokken minister en genodigden te voet van het centrum naar de haven voor de onthulling. Mannen, vrouwen en kinderen gekleed in Marker rouwdracht droegen stormlantaarns en gingen de stoet voor.
 
Waterwolven
Een dag eerder, woensdag, startte het herdenkingsjaar 2016 met de verbranding, ofwel het temmen, van zeventien waterwolven. De waterwolf symboliseert de kracht van het allesverslindende water. Leerlingen van diverse scholen bouwden van papier en wilgentenen waterwolven. Langs de Markermeerkust en op Marken ging de vlam erin. De bouw van de waterwolven op de scholen ging de afgelopen maanden gepaard met lessen in waterbewustzijn.
 
In de gehele provincie zijn dit herdenkingsjaar tal van activiteiten.
Kijk voor het gehele aanbod op www.marken1916.com en www.waterkustland.nl. 
 
Link naar alle foto's

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, donderdag 14 januari 2016

naar Marker Nieuws indexpagina