naar Marker Nieuws indexpagina
2.332 reddingsacties door KNRM-redders in 2015
KNRM is 2.332 keer uitgevaren en werden er 3.630 mensen gered of geholpen
 
Ondanks een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande jaren zijn de cijfers van de KNRM sinds 2012 min of meer stabiel. Motorstoring en navigatiefouten vormen de meest voorkomende oorzaken waardoor, voornamelijk watersporters, in problemen komen. Ook de radio medische adviezen aan zeevarenden, voor zieken en gewonden aan boord van zeeschepen, blijven op hetzelfde niveau. De hulpverleningen door KNRM-lifeguards op de Waddeneilanden vertoonden wel een stijging door grotere drukte tijdens de mooie zomer.
 
Incidenten voorkomen
Een jaar na de introductie van de app KNRM Helpt hebben 18.000 gebruikers het hulpmiddel voor reisvoorbereiding en alarmering gedownload. De app moet in de toekomst helpen het aantal incidenten te verminderen, door bewustwording bij de gebruikers over weersverwachting, vaargebied en reisplan. Waterrecreanten kunnen met de app hun nood kenbaar maken en zijn met het hulpmiddel sneller vindbaar. Dit voorkomt langdurige zoekacties.  In 2015 is de app bijna 100 keer gebruikt voor een hulpvraag.
 
Kern van vrijwilligheid
De meest stabiele factor binnen de KNRM zijn de vrijwilligers die het reddingwerk mogelijk maken čn de 92.000 donateurs die ervoor zorgen dat de KNRM als goed doel een zelfstandig opererende hulpverleningsorganisaties kan blijven. Al deze mensen vormen de kern van de KNRM zodat deze zonder exploitatiesubsidies van de overheid en afhankelijk van donaties het reddingwerk kunnen uitvoeren met gemotiveerde vrijwilligers. Deze 1300 professionals staan 24/7 paraat en halen hun voldoening uit de dankbaarheid en de blijdschap van mensen die ze uit een noodsituatie halen. 
 
KNRM Jaarcijfers 2015
 

Bron: KNRM, vrijdag 15 januari 2016

naar Marker Nieuws indexpagina