naar Marker Nieuws indexpagina
Maximumsnelheid blijft 80 km op N518
 
De provincie Noord-Holland heeft besloten dat de maximumsnelheid op de N518 (Monnickendam - Marken) 80 km/uur blijft. Wel wordt er een inhaalverbod ingesteld en wordt de weg extra gemonitord.
 
Mocht uit de monitoring blijken dat de verkeersveiligheid in het geding is, dan wordt alsnog besloten de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/uur. Het inhaalverbod gaat in na uitvoering van het groot onderhoud in 2017.
 
Het inhaalverbod geldt op de hele N518, uitgezonderd landbouwverkeer. Op locaties met voldoende zichtlijnen mag landbouwverkeer worden ingehaald. Daarnaast mogen fietsers in de wintermaanden geen gebruik meer maken van de rijbaan.
 
Trajectstudie
De aanpassingen zijn het resultaat van de trajectstudie over de N518 en de gesprekken daarover met de betrokken partijen. De maatregelen worden gelijktijdig met het groot onderhoud op de N518 in 2017 uitgevoerd.
 
Overleg met Eilandraad Marken
Het besluit is in nauw overleg met de Eilandraad en gemeente Waterland tot stand gekomen. De Eilandraad heeft daarbij aangegeven tevreden te zijn met dit compromis en wil op eenzelfde prettige en constructieve wijze worden betrokken bij de monitoring van de verkeersveiligheid in de toekomst.  
 

Bron: Provincie Noord-Holland, maandag 8 februari 2016

naar Marker Nieuws indexpagina