naar Marker Nieuws indexpagina
Waterpeilbordjes over de hoogte van het water in 1916 geplaatst op Marken
De peilbordjes werden bevestigd door Kees Uithuisje
Het gehele gezelschap v.l.n.r. Kees van Rooij (PIM), Aris Uithuisje, Pieter Korstman, Kees Uithuisje, Tjerk Doornenbal, Cor Visser, Trijntje Visser, Co Pasdeloup en Rina van Rooij (PIM)
 
In het bijzijn van vertegenwoordigers van de Stichting Herdenking Watersnood 1916, Marker Museum en Water Kust Land, werden afgelopen vrijdagmiddag de waterpeilbordjes op Marken geplaatst. De peilbordjes geven de hoogste stand van het water weer tijdens de watersnoodramp in januari 1916.
 
De vrijdagmiddag werd gestart bij Havenbuurt 9 (‘Siberië’). Daar werd het eerste peilbordje opgehangen door Kees Uithuisje, vrijwilliger van het Marker Museum. Hij deed dit in het bijzijn van Cor Visser, Pieter Korstman en Trijntje Visser namens het ‘Marker Museum’, Aris Uithuisje en Agnes Boes namens de ‘Stichting Herdenking Watersnood 1916’, Tjerk Doornenbal en Co Pasdeloup namens ‘Water Kust Land’.  ‘Siberië’ heeft ook in de watersnood gestaan en een duplicaat hiervan staat in het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
 
Vervolgens werden de peilbordjes opgehangen aan Havenbuurt 7, Buurt 4 nr. 1, Kerkbuurt 168. Vrijdagmorgen waren reeds peilbordjes opgehangen aan Rozenwerf 14 en Witte Werf 17a.
 
Het inmeten van de juiste hoogte werd twee weken geleden gedaan. Middels de N.A.P.-peilschaal in de haven van Marken,  nabij ‘Land en Zeezicht’, werd via GPS bij elke locatie de juiste hoogte bepaald. Het water kwam op Marken in 1916 tot een hoogte van 2,90 meter boven N.A.P.
 
Het Zuiderzeemuseum is de sponsor van de bordjes en verspreid deze via ‘Water Kust Land’ onder de historische verenigingen en stichtingen rond het IJsselmeer, die ervoor moeten zorg dragen dat ze op de plekken komen die destijds onder water stonden, zo ook op Marken.
 
  zaterdag 6 februari 2016 (inmeten)  
  vrijdag 19 februari 2016 (plaatsen)  
  Cor Visser spreekt de aanwezigen toe  
Havenbuurt 9 (‘Siberië’) Havenbuurt 9 (‘Siberië’)  

N.A.P.-peilschaal in de haven van Marken

    Havenbuurt 7
Havenbuurt 7    
Buurt 4 nr. 1 Buurt 4 nr. 1  
Kerkbuurt 168 Kerkbuurt 168 Kerkbuurt 168
  Rozenwerf 14 Rozenwerf 14
Waterpeilbordjes zijn aangeboden door

in Enkhuizen

Witte Werf 17a   Witte Werf 17a

Bron: PepProductions, zaterdag 20 februari 2016

naar Marker Nieuws indexpagina