naar Marker Nieuws indexpagina
Rampenoefening op Marken
woensdag 2 en donderdag 3 november 2016
 
Een overstroming van Marken als in 1916 zal niet snel weer gebeuren, zeker niet als de dijken weer geheel zijn versterkt. Toch moeten allerlei organisaties en bewoners zich goed voorbereiden op een noodsituatie en weten hoe te handelen. Daarom vindt dit najaar een uitgebreide rampenoefening plaats.
 
Samenwerking operationele partijen testen
‘We hoeven Marken gelukkig niet echt onder water te laten lopen voor deze rampenoefening’, lacht projectleider Iwan Schaap van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. ‘Maar het gaat wel om een grote oefening waarbij het hoofddoel is om te testen hoe de samenwerking verloopt tussen alle operationele partijen. Welke organisatie moet welke besluiten nemen en hoe moeten we informatie gaan delen.’ De belangrijkste partijen zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, gemeente Waterland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en Rijkswaterstaat. Daarnaast doen organisaties als netbeheerder Liander mee om de effecten op bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening te onderzoeken. ‘In totaal zijn wel 40 partijen betrokken bij deze oefening’, zegt Schaap.
 
Aanloopdagen en velddagen
De rampenoefening bestaat uit 3 aanloopdagen en 2 velddagen. ‘Van die aanloopdagen merken bewoners nog niet zoveel’, legt Schaap uit. ‘Ze gaan dan vooral activiteit op de dijk zien, zoals dijkbewaking en op die dagen testen we bijvoorbeeld hoeveel tijd het kost om de aanrijroute naar Marken te markeren, zodat vrachtauto’s van Defensie de weg nog kunnen vinden als deze onder water is gelopen.’De 2 velddagen op 2 en 3 november worden zoveel mogelijk rondom de dagelijkse gang van zaken heen gepland. ‘Het openbaar vervoer zal gewoon door blijven rijden, mensen kunnen naar hun werk, en toeristen kunnen naar het eiland’, aldus Schaap. Tijdens de velddagen wordt vooral geoefend met noodmaatregelen, zoals evacueren, het treffen van noodmaatregelen om de dijk te versterken en het inzetten van de hulpdiensten.
 
Bevolking denkt actief mee
Dat de bevolking actief meedenkt, blijkt wel uit de betrokkenheid van de Eilandraad, en het initiatief tot het opstellen van een calamiteitenplan. ‘Bij deze rampenoefening kijken we ook of dat plan goed werkt’, licht Schaap toe. ‘Het is opgesteld door een werkgroep waarin de brandweer, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), EHBO en vertegenwoordigers van de Stichting Eilandraad Marken zitting hebben. Een van de onderdelen hiervan is het inrichten van een steunpunt bij de haven. Dat gaan we tijdens deze oefening ook doen. En we gaan met de bewoners oefenen om bijvoorbeeld auto’s tijdig op de hoger gelegen aanrijdijk te parkeren.’
 
Uniek: 36 uur doorlooptijd en evacuatie dieren
Schaap vertelt dat deze rampenoefening op enkele punten uniek is. ‘Tijdens de oefening willen we zoveel mogelijk acties in 36 uur gaan testen. Door deze lange doorlooptijd kunnen we goed meten hoeveel tijd iets kost.’ Een ander uniek onderdeel is het evacueren van dieren. ‘Dat is bij mijn weten nog nooit geoefend’, besluit Schaap.
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Pilot Meerlaagsveiligheid Marken 'april 2016'

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 26 april 2016

naar Marker Nieuws indexpagina