naar Marker Nieuws indexpagina
Onderhoud met aandacht voor de omgeving op Marken
 
Voor 2016 staat er in Marken al flink wat dijkonderhoud op de planning. Van groenonderhoud tot het controleren van de conditie van de dijk. Sinds dit jaar voert een nieuwe aannemer het onderhoud uit: combinatie SPIE/Van Doorn. In hun aanpak hebben zij veel oog voor de omgeving.
 
Nieuwe aannemer
Sinds 1 februari 2016 heeft Rijkswaterstaat een nieuwe aannemer voor onder andere het onderhoud aan de dijk rond Marken. Combinatie SPIE/Van Doorn kreeg het werk na de aanbesteding gegund. ‘Een van de redenen dat wij het onderhoud de komende jaren mogen uitvoeren, is dat we veel oog hebben voor de omgeving en natuur rond de dijk’, legt Christian de Wit, omgevingsmanager van de aannemerscombinatie, uit.
 
Contact met de omgeving
‘Omwonenden zullen in eerste instantie niet veel van de verandering merken’, zegt De Wit. ‘Het werk dat al werd gedaan, zetten wij voort. Van het maaien van de bermen, onderhouden van fiets- en voetpaden en verwijderen van onkruid tot het inspecteren van de dijk. Wel zullen omwonenden merken dat we veel contact zoeken met de omgeving. We houden hen op de hoogte van het aankomende werk en beantwoorden graag vragen.’
 
Onderhoud 2016
Voor het komende jaar staan al verschillende werkzaamheden gepland. De Wit: ‘De grootste werkzaamheden zijn het maaien van de bermen – wat we 3 keer per jaar doen – en het bestrijden van onkruid op verhardingen. Ook halen we het riet uit de sloten weg, zodat de deze goed blijven doorstromen, en inspecteren we de waterkeringen. Ook voeren we regelmatig kleinere werkzaamheden uit, zoals het weghalen van zwerfafval en het herstellen van verzakte bestrating. Omwonenden zullen onze mensen dus regelmatig op en rond de dijk tegenkomen.’
 
Oog voor veiligheid en natuur
‘Een belangrijk doel van het beheer en van de ingrepen die wij doen, is dat de grasmat in een goede conditie blijft of komt’, vertelt De Wit. ‘Dit is namelijk cruciaal voor de veiligheid en stabiliteit van de dijk. Daarnaast hebben we bij de werkzaamheden veel oog voor natuurbehoud. Onze mensen zijn daar speciaal voor opgeleid. Zo weten we welke planten wel en niet gemaaid moeten worden en laten we de planten die dat nodig hebben, uitbloeien.’
 
Experimentele ringslangputten
De nieuwe aannemer onderhoudt ook de 4 experimentele winterverblijven die in 2015 zijn aangelegd voor de beschermde ringslang, zogenaamde ringslangputten. Deze overwinteringsverblijven zijn toegankelijk via een sleuf die wordt afgeschermd met een metalen klep, zodat net ontwaakte ringslangen niet direct op de kale dijk komen en ten prooi vallen aan roofdieren of kou. De Wit: ‘Na de winter inspecteren we of de putten zijn gebruikt door ringslangen. Als blijkt dat ze echt gebruikt worden, kunnen we de verblijven ook inzetten bij de komende dijkverbetering van de Omringkade Marken.’ 
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Pilot Meerlaagsveiligheid Marken 'april 2016'

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 26 april 2016

naar Marker Nieuws indexpagina